Object structure

Title:

Rafała Blütha spotkanie z psychoanalizą

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1998)

Creator:

Lubański, Marek

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Blüth, Rafał (1891-1939) ; "Psychogeneza `Snu w Dreżnie`" ; Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; krytyka literacka ; psychoanaliza

References:

1. R. M. Blüth, Psychogeneza „Snu w Dreźnie", „Przegląd Współczesny" 1925 t. 13 nr 37, s. 288-300; t. 14, nr 39, s. 97-111.
2. D. Danek, Sztuka rozumienia, Warszawa 1997.
3. P. Dybel, Dialog i represja, Warszawa 1995.
4. P. Dybel, Freuda sen o kulturze, Warszawa 1996.
5. E. Fiała, Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, Lublin 1991, s. 49.
6. E. Fromm, Zapomniany język, Warszawa 1994, s. 128-129.
7. J. Ch. Gille-Maisani, Adam Mickiewicz. Studium psychologiczne, Warszawa 1996, s. 353-359.
8. K. Horney, Nowe drogi w psychoanalizie, Warszawa 1987, s. 29-30.
9. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991.
10. M. Janion, Romantyzm, rewolucja, marksizm, Gdańsk 1972, s. 312.
11. J. Laplanche, J.B. Pontalis, Słownik psychoanalizy, Warszawa 1996, s. 240.
12. A. Mickiewicz, Śniła się zima..., w: tegoż, Wiersze, Warszawa 1993, s. 323.
13. P. Nowaczyński, Wstęp do: R. M. Blüth, Pisma literackie, Kraków 1984. s. 9.
14. M. Piasecka, Mistrzowie snu. Mickiewicz-Słowacki-Krasiński, Wrocław 1992. s. 50.
15. J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1956, s. 235.
16. Z. Rosińska, Freud, Warszawa 1993.
17. Z. Rosińska, Psychoanalityczne myślenie o sztuce. Warszawa 1985.
18. J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992, s. 46.
19. J. M. Święcicki, Psychoanaliza w literaturze polskiej, „Przegląd Powszechny" 1932 t. 194, s. 83-89.
20. W. Weintraub, Rafał Blüth, w: Straty kultury polskiej 1939-1944, Glasgow 1945 t. 2, s. 281.
21. S. I. Witkiewicz, Niemyte dusze, w: tegoż, Narkotyki. Niemyte dusze, Warszawa 1993, s. 179-180.
22. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 275.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

109

End page:

123

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego