Object structure

Title:

Freud redivivus. Uwagi na marginesie książek Pawła Dybla

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1998)

Creator:

Bator, Joanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Dybel, Paweł ; "Freuda sen o kulturze" ; "Dialog i represja" ; psychoanaliza ; krytyka literacka

References:

1. Z. Bauman, Modernity and Ambivalence. Ithaca-New York 1991, s. 284.
2. Y. Bertherat, Freud z Lacanem, czyli nauka i psychoanalityk, przeł. I. Kania, w: XX wiek - przekroje, Kraków 1991, s. 85.
3. H. Cixous, Le jeune née, „Union Generale d'Éditions, Collection", 1975 10/18, s. 272.
4. P. Dybel, Dialog i represja, Warszawa 1995.
5. P. Dybel, Freuda sen o kulturze, Warszawa 1996.
6. E. Fromm, O metodzie i zadaniach analitycznej psychologii społecznej, w: Szkoła Frankfurcka, t. 1, cz. 1, wstęp i przeł. J. Łoziński, Warszawa 1985, s. 66.
7. J. Gallop, The Daughter's Deduction. Feminism and Psychoanalysis, Ithaca-New York, s. 56.
8. E. Gellner, Pays legal i pays reel, przeł. T. Hołówka, "Literatura na Świecie", 1987 nr 8, s. 321.
9. S. Hessen, Studia z filozofii kultury, Warszawa 1968.
10. E. Jones, The Live and Work of Sigmunt Freud, New York 1953, vol. 1, s. 384.
11. L. Kołakowski, Słowo wstępne, w: C. Thompson, Psychoanaliza. Narodziny i rozwój, Warszawa 1966, s. VIII.
12. J. Mitchell, Psychoanalysis and Feminism, New York 1975, s. 326.
13. R. Rorty, Filozofia i zwierciadło natury, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa 1994, s. 326.
14. R. Rorty, Przygodność, ironia, solidarność, przeł. J.W. Popowski, Warszawa 1996, s. 54.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

123

End page:

137

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego