Object

Planned object

Title: Od "naukowej" wiedzy o literaturze do "świata literackości"

Creator:

Instytut Badań Literackich

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1990)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. S. Amsterdamski, Posłowie, w: Logika odkrycia naukowego czy psychologia badań, w: idem, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. i posłowie S. Amsterdamski, Warszawa 1985, s. 512—513. ; 2. R. Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire, Paris 1981, s. 12. ; 3. R. Barthes, De l'oeuvre au texte, "Revue d'esthétique" 1971, z. 3. ; 4. R. Barthes, S/Z, Paris 1970, s. 11—28. ; 5. R. Barthes: The Death of the Author, w: idem, Image, Music, Text, London 1977. ; 6. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, przeł. E. Woydyłło-Woźniak, Warszawa 1984, s. 69—70. ; 7. A. Burzyńska, Dekonstrukcja jako krytyka interpretacji, "Ruch Literacki" 1985, nr 5—6, s 390. ; 8. F. Capra, Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, przeł. E. Wojdyłło, przedm. A. Wyka, Warszawa 1987, s. 363—417. ; 9. L. Dällenbach, Le Récit speculaire. Essais sur la mise en abyme, Paris 1977. ; 10. S. Fish, Consequences, "Critical Inquiry" 1985, vol. 11, no 3. ; click here to follow the link ; 11. H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1960, s. 102. ; 12. E. Goodheart, The Skeptic Disposition in Contemporary Criticism, Princeton 1984, s. 132-133. ; 13. H. Göttner, J. Jacobs, Der logische Bau von Literaturtheorien, München 1978. ; 14. G. Graff, Mit przełomu antymodernistycznego, przeł. G. Cendrowska, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, opr. Z. Lewicki, Warszawa 1983. ; 15. J. Hillis Miller, The Critic as Host, w: Deconstruction and Criticism, ed. H. Bloom, New York 1979, s. 252. ; 16. E. Kobylińska, Hermeneutyczne ujęcie kultury jako kumulacji, w: O kulturze i jej zadaniu. Studia z filozofii kultury, red. K. Zamiara, Warszawa 1985, s. 221—224. ; 17. T. S. Kuhn, Logika odkrycia naukowego czy psychologia badań, w: idem, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. i posłowie S. Amsterdamski, Warszawa 1985. ; 18. P. de Man, Allegories of Reading, New Haven 1979, s. 19. ; 19. H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 5. ; 20. M. Merleu-Ponty, Pole fenomenologiczne, przeł. J. Migasiński, w: idem, Fenomenologia percepcji (fragmenty), Warszawa 1988, s. 49—51. ; 21. I. J. A. Mooij, Nature and Function of Literary Theories, "Poetics Today" 1979, nr 1—2. ; 22. I. J. A. Mooij, Theory and Observation, "Poetics" 1980, nr 5—6. ; 23. E. Nagel, Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, przekł. zbior., Warszawa 1970, s. 428-429. ; 24. S. H. Olson, The End of Literary Theory, Cambridge 1987. ; click here to follow the link ; 25. K. Popper, Socjologia wiedzy, przeł. A. Chmielecki, w: Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1985. ; 26. G. Rusch, The Theory of History, Literary History and Historiography, "Poetics" 1985, z. 3—4. ; 27. S. J. Schmidt, Fictionality in Literary and non—Literary Discource, "Poetics" 1980, nr 5—6. ; 28. S. J. Schmidt, O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego, przeł. M. B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 3. ; 29. T. Sławek, Via femina. Dekonstrukcja jako styl krytyki, w: Interpretacje i style krytyki, red. W. Kalaga, T. Sławek, Katowice 1988, s. 149. ; 30. J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna, w: idem, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974, s. 65—67. ; 31. J. Sławiński, Zwłoki metodologiczne, "Teksty" 1978, z. 5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5-6

Start page:

16

End page:

32

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information