Object

Planned object

Title: Od "naukowej" wiedzy o literaturze do "świata literackości"

Creator:

Instytut Badań Literackich

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1990)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. S. Amsterdamski, Posłowie, w: Logika odkrycia naukowego czy psychologia badań, w: idem, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. i posłowie S. Amsterdamski, Warszawa 1985, s. 512—513.
2. R. Aron, Introduction à la philosophie de l'histoire, Paris 1981, s. 12.
3. R. Barthes, De l'oeuvre au texte, "Revue d'esthétique" 1971, z. 3.
4. R. Barthes, S/Z, Paris 1970, s. 11—28.
5. R. Barthes: The Death of the Author, w: idem, Image, Music, Text, London 1977.
6. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów, przeł. E. Woydyłło-Woźniak, Warszawa 1984, s. 69—70.
7. A. Burzyńska, Dekonstrukcja jako krytyka interpretacji, "Ruch Literacki" 1985, nr 5—6, s 390.
8. F. Capra, Punkt zwrotny. Nauka, społeczeństwo, nowa kultura, przeł. E. Wojdyłło, przedm. A. Wyka, Warszawa 1987, s. 363—417.
9. L. Dällenbach, Le Récit speculaire. Essais sur la mise en abyme, Paris 1977.
10. S. Fish, Consequences, "Critical Inquiry" 1985, vol. 11, no 3.
click here to follow the link
11. H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1960, s. 102.
12. E. Goodheart, The Skeptic Disposition in Contemporary Criticism, Princeton 1984, s. 132-133.
13. H. Göttner, J. Jacobs, Der logische Bau von Literaturtheorien, München 1978.
14. G. Graff, Mit przełomu antymodernistycznego, przeł. G. Cendrowska, w: Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, opr. Z. Lewicki, Warszawa 1983.
15. J. Hillis Miller, The Critic as Host, w: Deconstruction and Criticism, ed. H. Bloom, New York 1979, s. 252.
16. E. Kobylińska, Hermeneutyczne ujęcie kultury jako kumulacji, w: O kulturze i jej zadaniu. Studia z filozofii kultury, red. K. Zamiara, Warszawa 1985, s. 221—224.
17. T. S. Kuhn, Logika odkrycia naukowego czy psychologia badań, w: idem, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. i posłowie S. Amsterdamski, Warszawa 1985.
18. P. de Man, Allegories of Reading, New Haven 1979, s. 19.
19. H. Markiewicz, Literaturoznawstwo i jego sąsiedztwa, Warszawa 1989, s. 5.
20. M. Merleu-Ponty, Pole fenomenologiczne, przeł. J. Migasiński, w: idem, Fenomenologia percepcji (fragmenty), Warszawa 1988, s. 49—51.
21. I. J. A. Mooij, Nature and Function of Literary Theories, "Poetics Today" 1979, nr 1—2.
22. I. J. A. Mooij, Theory and Observation, "Poetics" 1980, nr 5—6.
23. E. Nagel, Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, przekł. zbior., Warszawa 1970, s. 428-429.
24. S. H. Olson, The End of Literary Theory, Cambridge 1987.
click here to follow the link
25. K. Popper, Socjologia wiedzy, przeł. A. Chmielecki, w: Problemy socjologii wiedzy, Warszawa 1985.
26. G. Rusch, The Theory of History, Literary History and Historiography, "Poetics" 1985, z. 3—4.
27. S. J. Schmidt, Fictionality in Literary and non—Literary Discource, "Poetics" 1980, nr 5—6.
28. S. J. Schmidt, O pisaniu historii literatury. Kilka uwag ze stanowiska konstruktywistycznego, przeł. M. B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 3.
29. T. Sławek, Via femina. Dekonstrukcja jako styl krytyki, w: Interpretacje i style krytyki, red. W. Kalaga, T. Sławek, Katowice 1988, s. 149.
30. J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna, w: idem, Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974, s. 65—67.
31. J. Sławiński, Zwłoki metodologiczne, "Teksty" 1978, z. 5.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5-6

Start page:

16

End page:

32

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information