RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: O ludyczności tekstu literaturoznawczego

Creator:

Tomasik, Wojciech

Date issued/created:

1990

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1990)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. E. Balcerzan, Odbiorca w poezji dla dzieci, w: idem, Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik. Badacz. Tłumacz. Pisarz, Kraków 1982.
2. W. Borowy, O Pawle i Gawle. Humoreska krytyczna, w: idem, Ze studiów nad Fredrą, Kraków 1921.
3. W. Bulst, Bedenken eines Philologen, "Studium Generale" 1954, nr 7.
4. R. Caillois, Żywioł i ład, wybór A. Osęka, przeł. A. Tatarkiewicz, przedmową opatrzył M. Porębski, Warszawa 1973, s. 308.
5. J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, Wrocław 1985, wyd. 1, Wrocław 1967.
6. D. Danek, Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści, Warszawa 1980.
7. D. Danek, O polemice literackiej w powieści, Warszawa 1972.
8. H. Dziechcińska, Literatura a zabawa. Z dziejów kultury literackiej w dawnej Polsce, Warszawa 1981.
9. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981.
10. S. Godlewskiego, Bawię się "Lalką", "Wiadomości Literackie" 1937, nr 1.
11. J. Huizinga, Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa 1985.
12. H. Januszewska, O kocie, co fajki kurzył, w: eadem, Z góry na Mazury, Warszawa 1955.
13. H. R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone teorii literatury, przeł. R. Handke, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, wyd. 2., t. 3, Kraków 1976, s. 106.
14. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, tłumaczenie przejrzał, zredagował i posłowiem zaopatrzył S. Amsterdamski, Warszawa 1968.
15. T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962, s. 35.
16. H. Markiewicz, Inna zabawa "Lalką", w: Tradycje i rewizje, Kraków 1957.
17. H. Markiewicz, Twórcza zdrada "Przyjaciół" Mickiewicza, "Teksty" 1981 nr 6.
18. E. Miodońska-Brookes, Zabawy "Zabawą" Sławomira Mrożka, "Ruch Literacki" 1982, nr 3/4.
19. A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic, w: Studia o metaforze. II, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1983.
20. A. Siemaszkowa, Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki, Warszawa 1989, s. 115.
21. M. Steinmann, Jr., Speech—Act Theory and Writing, w: What Writers Know. The Language, Process, and Structure of Written Discourse, ed. M. Nystrand, New York 1982.
22. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńskiej, t. 2, cz. 3, Kraków 1986, s. 28.
23. J. Sztaudynger, Kropki biedronki, w: idem, Kasztanki, Warszawa 1964.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5-6

Start page:

33

End page:

48

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information