Object

Planned object

Title: O ludyczności tekstu literaturoznawczego

Creator:

Tomasik, Wojciech

Date issued/created:

1990

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5-6 (1990)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. E. Balcerzan, Odbiorca w poezji dla dzieci, w: idem, Kręgi wtajemniczenia. Czytelnik. Badacz. Tłumacz. Pisarz, Kraków 1982. ; 2. W. Borowy, O Pawle i Gawle. Humoreska krytyczna, w: idem, Ze studiów nad Fredrą, Kraków 1921. ; 3. W. Bulst, Bedenken eines Philologen, "Studium Generale" 1954, nr 7. ; 4. R. Caillois, Żywioł i ład, wybór A. Osęka, przeł. A. Tatarkiewicz, przedmową opatrzył M. Porębski, Warszawa 1973, s. 308. ; 5. J. Cieślikowski, Wielka zabawa. Folklor dziecięcy. Wyobraźnia dziecka. Wiersze dla dzieci, Wrocław 1985, wyd. 1, Wrocław 1967. ; 6. D. Danek, Dzieło literackie jako książka. O tytułach i spisach rzeczy w powieści, Warszawa 1980. ; 7. D. Danek, O polemice literackiej w powieści, Warszawa 1972. ; 8. H. Dziechcińska, Literatura a zabawa. Z dziejów kultury literackiej w dawnej Polsce, Warszawa 1981. ; 9. M. Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, Warszawa 1981. ; 10. S. Godlewskiego, Bawię się "Lalką", "Wiadomości Literackie" 1937, nr 1. ; 11. J. Huizinga, Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa 1985. ; 12. H. Januszewska, O kocie, co fajki kurzył, w: eadem, Z góry na Mazury, Warszawa 1955. ; 13. H. R. Jauss, Historia literatury jako wyzwanie rzucone teorii literatury, przeł. R. Handke, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, wyd. 2., t. 3, Kraków 1976, s. 106. ; 14. T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, tłumaczenie przejrzał, zredagował i posłowiem zaopatrzył S. Amsterdamski, Warszawa 1968. ; 15. T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962, s. 35. ; 16. H. Markiewicz, Inna zabawa "Lalką", w: Tradycje i rewizje, Kraków 1957. ; 17. H. Markiewicz, Twórcza zdrada "Przyjaciół" Mickiewicza, "Teksty" 1981 nr 6. ; 18. E. Miodońska-Brookes, Zabawy "Zabawą" Sławomira Mrożka, "Ruch Literacki" 1982, nr 3/4. ; 19. A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic, w: Studia o metaforze. II, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1983. ; 20. A. Siemaszkowa, Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki, Warszawa 1989, s. 115. ; 21. M. Steinmann, Jr., Speech—Act Theory and Writing, w: What Writers Know. The Language, Process, and Structure of Written Discourse, ed. M. Nystrand, New York 1982. ; 22. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńskiej, t. 2, cz. 3, Kraków 1986, s. 28. ; 23. J. Sztaudynger, Kropki biedronki, w: idem, Kasztanki, Warszawa 1964.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5-6

Start page:

33

End page:

48

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information