Object

Planned object

Title: Miłosz: dylematy autoprezentacji

Creator:

Markowski, Michał Paweł

Date issued/created:

1991

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1991)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. H. Arendt, O myśleniu, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1989. ; 2. S. Barańczak, Summa Czesława Miłosza, w: Etyka i poetyka, Paryż 1979. ; 3. R. Barthes, Wykład, przeł. T. Komendant, "Teksty" 1979, nr 5, s. 16. ; 4. M. Beaujour, Miroirs d'encre. Rhetorique de l'autoportrait, Paris 1979. ; 5. C. Blum, La peinture du moi et l'ecriture inachevée. Sur la pratique de l'addition dans "les Essais" de Montaigne, "Poétique" 1983, nr 53. ; 6. E. Czarnecka, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, New York 1985. ; 7. J. Derrida, Różnia, przeł. J. Skoczylas, w: Drogi współczesnej filozofii, oprac. M. J. Siemek, Warszawa 1978, s. 410-411. ; 8. V. Descombes, Umykanie sensu, przeł. M. Kowalska, "Literatura na Świecie" 1988, nr 8-9. ; 9. J. W. Goethe, Winckelmann, przeł. T. Namowicz, w: idem, Wybór pism estetycznych, wyb., oprac. i wst. T. Namowicz, Warszawa 1981, s. 276. ; 10. M. Heidegger, Cóż po poecie?, przeł. K. Wolicki, w: idem, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, oprac. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 173. ; 11. M. Heidegger, List o humanizmie, przeł. J. Tischner, w: idem, Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, oprac. K. Michalski, Warszawa 1977, s. 124. ; 12. K. A. Jeleński, O Ziemi Ulro po dwóch latach, "Kultura" 1979, nr 6. ; 13. L. Kołakowski, Obecność mitu, Paryż 1972. ; 14. K. Michalski, Logika i czas. Próba analizy Husserlowskiej teorii sensu, Warszawa 1988. ; 15. Cz. Miłosz, Kroniki, Kraków 1988. ; 16. Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Kraków 1988. ; 17. Cz. Miłosz, Ogród nauk, Lublin 1986. ; 18. Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki, Paryż 1972. ; 19. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, Paryż 1958. ; 20. Cz. Miłosz, Wiersze, Kraków-Wrocław 1985. ; 21. Cz. Miłosz, Widzenia nad Zatoką San Francisco, Paryż 1980. ; 22. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic, Paryż 1985. ; 23. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Warszawa 1982. ; 24. Czesława Miłosza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadził A. Fiut, Kraków 1988, s. 341. ; 25. R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984, s. 46-68. ; 26. S. Rendall, Montaigne under the Sign of Fama, Yale French Studies, 66/1984. ; 27. J. Starobinski, Montaigne en mouvement, Paris 1982.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

24

End page:

34

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information