RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Miłosz: piosenki niewinności i doświadczenia

Creator:

Zaleski, Marek

Date issued/created:

1991

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1991)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. W. H. Auden, The Secondary Worlds, London 1968, s. 113.
2. S. Balbus, Pierwszy ruch jest śpiewanie..., w: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985, s. 493.
3. A. Barańczak, Słowo w piosence, Wrocław 1983, s. 87.
4. S. Barańczak, Wstęp, w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII wieku, przekład i opracowanie S. Barańczak, Warszawa 1982, s. 9.
5. J. P. Barricelli, Revisiting the Canti Carnascialeschi, w: idem, Melopoiesis. Approaches to the Study of Literature and Music, New York 1988, s. 43.
6. E. Czarnecka, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, New York 1983, s. 55 i 216.
7. W. Dąbrowski, O piosence, w: idem, Portret trumienny, Warszawa 1982, s. 53.
8. Earl of Mulgrave [John Sheffield], An Essay Upon Poetry, w: E. Spingard, The XVII Century Literary Criticism. An Antology, London 1967, vol. 3, s. 288.
9. T. S. Eliot, Poeci metafizyczni, przeł. M. Żurowski, w: idem, Szkice literackie, red. W. Chwalewik, Warszawa 1963, s. 48.
10. J. Hollander, Breaking into Song — Some Notes on Refrain, w: idem, Melodious Guile. Fictive Pattern in Poetic Language, New Haven - London 1988, s. 139 i 147.
11. J. Hollander, The Untuning the Sky. Ideas of Music in English Poetry, 1500-1700, Princeton 1961.
12. Introduction, w: An Elisabethan Song Book, London 1955.
13. F. Kermode, The Romantic Image, New York 1957.
14. R. Krynicki, Piosenka, w: idem, Nasze życie rośnie, Paryż 1978.
15. B. Leśmian, Z rozmyślań o poezji, w: idem, Szkice literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1958, s. 89.
16. Cz. Miłosz, Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, Paryż 1974.
17. Cz. Miłosz, Miasto bez imienia, Paryż 1969.
18. Cz. Miłosz, Nieobjęta ziemia, Paryż 1984.
19. Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Paryż 1977, s. 71.
20. K. Pomorska, On the Classicism In Contemporary American Poetry, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1969, t. 12.
21. Song, w: K. Beckson, A. Ganz, A Reader's Guide to Literary Terms, London 1961.
22. Song, w: The Princeton Handbook of Poetic Terms, ed. by A. Preminger, Princeton 1974, s. 257.
23. M. K. Spears, The Disenchanted Island. The Poetry of W. H. Auden, New York 1968, s. 113.
24. The Golden Treasury, ed. by Fr. T. Palgrave, London 1907.
25. V. Turner, Fields, Dramas, Metaphors. Symbolic Action in Human Society, Cornell University Press, s. 182.
26. A. Ważyk, Niewiedza, w: idem, Wiersze zebrane, Warszawa 1978, s. 166.
27. R. Wojaczek, Utwory zebrane, Wrocław 1975.
28. A. Zagajewski, Piosenka emigranta, w: idem, Jechać do Lwowa, Londyn 1986.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

81

End page:

95

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information