Object structure

Title:

"Retoryka" w wychodku zlewni mleka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Obremski, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

instrukcja ; retoryka ; poetyka

References:

1. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł., wstęp, kom. H. Podbielski, PWN, Warszawa 1988, s. 294. ; 2. A. Główczewski, O głównych terminach teorii komizmu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska” XLIII, s. 127. ; 3. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998, s. 55. ; 4. Z. Libera, Rzyć aby żyć. Rzecz antropologiczna w trzech aktach z prologiem i epilogiem, Liber Novum, Tarnów 1995, s. 232.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

213

End page:

218

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: