Object structure

Title:

"Retoryka" w wychodku zlewni mleka

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2005)

Creator:

Obremski, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

instrukcja ; retoryka ; poetyka

References:

1. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł., wstęp, kom. H. Podbielski, PWN, Warszawa 1988, s. 294.
2. A. Główczewski, O głównych terminach teorii komizmu, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska” XLIII, s. 127.
3. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998, s. 55.
4. Z. Libera, Rzyć aby żyć. Rzecz antropologiczna w trzech aktach z prologiem i epilogiem, Liber Novum, Tarnów 1995, s. 232.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

213

End page:

218

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego