Object structure

Title:

Dzieci, pajace i lalki. (O młodopolskich dziejach motywu)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1998)

Creator:

Czabanowska - Wróbel, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. H. Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin, J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1967, t. 2, s. 198. ; 2. P. Ariés, Historia dzieciństwa, Gdańsk 1995, s. 74-77. ; 3. J. Bachórz, Wstęp do: B. Prus, Lalka, Wrocław 1991, s. XIII-XV. ; 4. H. Bergson, Śmiech, przeł. St. Cichowicz, Kraków 1977, s. 107-108. ; 5. J. Z. Białek, Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939, Warszawa 1987, s. 100-103. ; 6. K. Blixen, Odwet prawdy, „Dialog" 1992 nr 9. ; 7. A. Błok, Buda jarmarczna, przeł. A. Mandalian, w: Symboliści i akmeiści rosyjscy, Warszawa 1971, s. 190-191. ; 8. A. Błok, Buda jarmarczna, przeł. J. Zagórski, w: Utwory dramatyczne, wyb. S. Pollak, Kraków-Wrocław 1985, s. 17. ; 9. W. Bolecki, Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne, „Pamiętnik Literacki" 1989 z. 1. ; 10. K. Braun, Wielka reforma teatru w Europie, ludzie - idee - zdarzenia, Wrocław 1984, s. 115. ; 11. J. Chevalier, A. Gheerbrandt, Dictionnaire des symboles, Paris 1987, s. 612. ; 12. A. Czabanowska-Wróbel, Młodopolski portret dziecka, „Ruch Literacki" 1991 z. 3. ; 13. M. Dienstl, Kukiełki, „Gazeta Wieczorna" 1912 nr 506, s. 4. ; 14. R. W. Emerson, Poeta, w: Cztery głosy o poecie, zebr. i przeł. J. Kasprowicz, Lwów 1910, s. 28-29. ; 15. J. Ficowski, W sierocińcu świata, Warszawa 1993, s. 177. ; 16. E. Frenzel, Motive der Weltliteratur, wyd. 2, Stuttgart 1980, s. 513-524. ; 17. T. Gryglewicz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, Kraków-Wrocław 1984, s. 45. ; 18. A. Henriksen, Karen Blixen i marionetki, "Dialog" 1992 nr 9. ; 19. H. von Hofmannsthal, Liryka, wyb. i przeł. L. Lewin, Warszawa 1984, s. 108. ; 20. S. Jachowicz, Kazio i konik drewniany, w: Antologia poezji dziecięcej, wyb. i oprac. J. Cieślikowski, Wrocław 1980, s. 40. ; 21. R. Jaworski, Historie maniaków, przedm. M. Głowiński, Kraków 1978, s. 66. ; 22. W. Juszczak, Wojtkiewicz i nowa sztuka, Warszawa 1965. ; 23. J.A. Kisielewski, Przed moim odczytem o „Japończykach w teatrze", „Kurier Warszawski" 1902 nr 52, w: Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, wstęp I. Sławińska, Warszawa 1966, s. 295. ; 24. H. Kleist, O teatrze marionetek, „Chimera" 1904, t. 7, s. 36. ; 25. K. Kłosiński, Wokół historii maniaków. Stylizacja. Brzydota. Groteska, Kraków 1992, s. 32. ; 26. G. Koziełek, Niemiecka baśń romantyczna, Wrocław 1994. ; 27. Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, oprac. M. Janion, Wrocław 1969, s. 35. ; 28. E. Kuryluk, Salome, albo o rozkoszy, Kraków 1976. ; 29. E. Kuryluk, Wiedeńska Apokalipsa, Kraków 1974. ; 30. S. Lack, Studia o Stanisławie Wyspiańskim, Częstochowa 1924, s. 228-229. ; 31. G. Leszczyński, Młodopolska lekcja fantazji. O przełomie antypozytywistycznym w literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1990, s. 65. ; 32. B. Leśmian, Poezje, Warszawa 1973, s. 253. ; 33. J. Łotman, Lalki w systemie kultury, przeł. P. Ustrzykowski, „Teksty" 1978 z. 6, s. 50. ; 34. E. Miodońska-Brookes, Kompozycja postaci i sytuacji scenicznych w „ Wyzwoleniu". Wokół komedii dell'arte i szopki, w: Studia o kompozycji Stanisława Wyspiańskiego, Wrocław 1972, s. 79. ; 35. E. Miodońska-Brookes, „Sami swoi, polska szopa". W kręgu kontekstów kulturowych „Wesela" Wyspiańskiego, w: Dramat i teatr narodów słowiańskich, pod red. M. Bobrownickiej, Wrocław 1979, s. 23-55. ; 36. R. Nycz, Gest śmiechu, „Pamiętnik Literacki" 1977 z. 3. ; 37. B. Ostrowska, Narodziny bajki, Warszawa 1913. ; 38. B. Ostrowska, Pisma poetyckie, t. 3, Warszawa 1932, s. 43. ; 39. B. Ostrowska, Utwory prozą, wstęp M. Głowiński, Warszawa 1982, s. 99. ; 40. M. Pawlikowska-Jasnorzewska, Poezje, wyb. M. Wiśniewska, Warszawa 1974, t. 1, s. 301. ; 41. M. Podraza-Kwiatkowska, Bóg, ofiara, clown czy psychopata, w: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski, Kraków 1975, s. 398. ; 42. A. Potocki, Polska literatura współczesna, t. 2, Warszawa 1912, s. 280. ; 43. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej, w: Polska krytyka literacka (1800-1918), t. 2, Warszawa 1959, s. 393. ; 44. Z. Przybyła, „Lalka" Bolesława Prusa, Rzeszów 1995. ; 45. W. S. Reymont, Komurasaki. Żałosna historia o pękniętym porcelanowym sercu japońskim, Warszawa 1903, s. 10. ; 46. W. S. Reymont, Ziemia obiecana, oprac. M. Popiel, Wrocław 1996, s. 226. ; 47. R. M. Rilke, Poezje, przeł. M. Jastrun, Kraków 1974, s. 227. ; 48. T. Różewicz, zawsze fragment, Wrocław 1996, s. 41-42. ; 49. M. Schwob, Księga Monelli, przeł. B. Ostrowska, Lwów 1904, s. 104. ; 50. I. Sławińska, Świat jako spektakl, w: Moja gorzka europejska ojczyzna, oprac. O. Sieradzka, Warszawa 1988, s. 271-282. ; 51. J. Sosnowski, Młoda Polska dzieckiem podszyta, w: tegoż, Śmierć czarownicy, Warszawa 1993. ; 52. I. Stewart, Czy Bóg gra w kości? Nowa matematyka chaosu, Warszawa 1996. s. 7. ; 53. A. Symons, A. Beardsley, Moderniści o sztuce, oprac. E. Grabska, Warszawa 1971, s. 190-191. ; 54. A. Szczęsny, To co się stało, Warszawa 1912, s. 89. ; 55. E. Wolicka, Mimetyka i mitologia Platona, Lublin 1994, s. 18-183. ; 56. J. Wroczyński, Poezje prozą, oprac. M. Stala, Kraków 1995, s. 60. ; 57. K. Wyka, Makowski, Kraków 1963.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

223

End page:

244

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: