Object

Title: Pre - krytyka "niewyrażalnego", czyli historyk w poszukiwaniu słowo - świata

Creator:

Domańska, Ewa

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1998)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. D. Alighieri, Boska komedia (Wybór), przeł. E. Porębowicz, Wrocław 1986, s. 307-308 (Raj, I, 64-72). ; 2. F. Ankersmit, Historism and Postmodernism. A Phenomenology of Historical Experience, w: tegoż, History and Tropology. The Rise and Fall of Metaphor, Berkeley-Los Angeles-London 1994, s. 228-237. ; 3. F. Ankersmit, Język a doświadczenie historyczne, przeł. M. Sikora, „Konteksty" 1997 nr 1-2. ; 4. H. Arendt, 0 myśleniu, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, „Europa" 1989 (biblioteka Aletheia, t. 5, wydanie podziemne), s. 71-80. ; 5. J. L. Austin, Wypowiedzi performatywne; Jak działać słowami, w: tegoż, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedończuk, Warszawa 1993. ; 6. R. Barthes, Michelet, trans. by R. Howard, New York 1987, s. 81-104. ; 7. R. Barthes, Roland Barthes by Roland Barthes, Berkeley-Los Angeles 1994. ; 8. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996. ; 9. R. Barthes, To Write: An Intransitive Verb?, w: The Languages of Criticism and the Sciences of Man: The Structuralist Controversy, ed. by R. Macksey, E. Donato, Baltimore-London 1970. ; 10. M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993. ; 11. M. de Certeau, Lacan: An Ethics of Speech, trans. by M. R. Logan, w: tegoż, Heterologies. Discourse on the Other, Minneapolis 1986. ; 12. M. de Certeau, The Writing of History, trans. by T. Conley, New York 1988. ; 13. H. Cixous, Fiction and Its Phantoms: A Reading of Freud's „Das Unheimliche " (The „uncanny"), „New Literary History" Spring 1976, vol. VII nr 3. ; 14. J. Derrida, Freud and the Scene of Writing, w: tegoż, Writing and Difference, trans. by A. Bass, Chicago 1980. ; 15. J. Derrida, Różnia (différance), przeł. J. Skoczylas, w: Drogi współczesnej filozofii, wyb. i wstęp M.J. Siemek, Warszawa 1978, s. 382-383. ; 16. M. Eliade, Kowale i alchemicy, przeł. A. Leder, Warszawa 1993, s. 137-182. ; 17. S. Freud, The Uncanny, w: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, trans. by J. Strachey, vol. XVII, London 1955, s. 217-252. ; 18. S. Freud, Totem i tabu, przeł. J. Prokopiuk, M. Poręba, Warszawa 1993, s. 77-99. ; 19. A. van Gennep, The Rites of Passage, trans. by M. B. Vizedom, G.L. Caffee, Chicago 1960. ; 20. F. Jameson, Imaginary and Symbolic in Lacan: Marxism, Psychoanalytic Criticism, and the Problem of the Subject, w: Literature and Psychoanalysis, ed. by S. Felman, Baltimore 1982. ; 21. H. von Kleist, Über das Marionettentheater, w: tegoż, Sämtliche Werke und Briefe, bd. 2, München 1987, s. 45. ; 22. J. Lacan, The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience, w: tegoż, Écris: A Selection, trans, by A. Sheridan, New York 1977. ; 23. B. Lang, Act and Idea in the Nazi Genocide, Chicago 1990, s. XII i nast. ; 24. M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, wyb., oprac. i wstęp S. Cichowicz, Gdańsk 1996. ; 25. A.H. Miller, Prosecuting Arguments: The Uncanny and Cynicism in Cultural History, „Cultural Critique" Winter 1994-1995, vol. 29. ; click here to follow the link ; 26. S. Sontag, The Aesthetics of Silence, w: A Susan Sontag Reader, ed. by E. Hardwick, New York 1982. ; 27. G. Vico, Nauka Nowa, przeł. J. Jakubowicz, Warszawa 1966, s. 401,437,446. ; 28. H. White, Historical Emplotment and the Problem of Truth, w: Probing the Limits of Representation. Nazism and the „Final Solution", ed. by S. Friedlander, Cambridge Mass, London 1992. ; 29. H. White, Writing in the Middle Voice, „Stanford Literature Review" 1992 vol. 9 nr 2. ; 30. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, w: Filozofia współczesna, pod red. Z. Kuderowicza, t. 2, Warszawa 1983, s. 30. ; 31. W. B. Yeats, Nim świat został stworzony, przeł. L. Marjańska, w: tegoż, Wiersze wybrane, Wrocław 1997. ; 32. A. Zybertowicz, (Pre)historia wiedzy - jak kultura wytworzyła przedmiot poznania naukowego, w: tegoż, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

245

End page:

253

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65021 ; oai:rcin.org.pl:65021 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 18, 2018

Number of object content hits:

122

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/71976

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information