RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Pre - krytyka "niewyrażalnego", czyli historyk w poszukiwaniu słowo - świata

Creator:

Domańska, Ewa ORCID

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1998)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. D. Alighieri, Boska komedia (Wybór), przeł. E. Porębowicz, Wrocław 1986, s. 307-308 (Raj, I, 64-72).
2. F. Ankersmit, Historism and Postmodernism. A Phenomenology of Historical Experience, w: tegoż, History and Tropology. The Rise and Fall of Metaphor, Berkeley-Los Angeles-London 1994, s. 228-237.
3. F. Ankersmit, Język a doświadczenie historyczne, przeł. M. Sikora, „Konteksty" 1997 nr 1-2.
4. H. Arendt, 0 myśleniu, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, „Europa" 1989 (biblioteka Aletheia, t. 5, wydanie podziemne), s. 71-80.
5. J. L. Austin, Wypowiedzi performatywne; Jak działać słowami, w: tegoż, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł. B. Chwedończuk, Warszawa 1993.
6. R. Barthes, Michelet, trans. by R. Howard, New York 1987, s. 81-104.
7. R. Barthes, Roland Barthes by Roland Barthes, Berkeley-Los Angeles 1994.
8. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa 1996.
9. R. Barthes, To Write: An Intransitive Verb?, w: The Languages of Criticism and the Sciences of Man: The Structuralist Controversy, ed. by R. Macksey, E. Donato, Baltimore-London 1970.
10. M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993.
11. M. de Certeau, Lacan: An Ethics of Speech, trans. by M. R. Logan, w: tegoż, Heterologies. Discourse on the Other, Minneapolis 1986.
12. M. de Certeau, The Writing of History, trans. by T. Conley, New York 1988.
13. H. Cixous, Fiction and Its Phantoms: A Reading of Freud's „Das Unheimliche " (The „uncanny"), „New Literary History" Spring 1976, vol. VII nr 3.
14. J. Derrida, Freud and the Scene of Writing, w: tegoż, Writing and Difference, trans. by A. Bass, Chicago 1980.
15. J. Derrida, Różnia (différance), przeł. J. Skoczylas, w: Drogi współczesnej filozofii, wyb. i wstęp M.J. Siemek, Warszawa 1978, s. 382-383.
16. M. Eliade, Kowale i alchemicy, przeł. A. Leder, Warszawa 1993, s. 137-182.
17. S. Freud, The Uncanny, w: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, trans. by J. Strachey, vol. XVII, London 1955, s. 217-252.
18. S. Freud, Totem i tabu, przeł. J. Prokopiuk, M. Poręba, Warszawa 1993, s. 77-99.
19. A. van Gennep, The Rites of Passage, trans. by M. B. Vizedom, G.L. Caffee, Chicago 1960.
20. F. Jameson, Imaginary and Symbolic in Lacan: Marxism, Psychoanalytic Criticism, and the Problem of the Subject, w: Literature and Psychoanalysis, ed. by S. Felman, Baltimore 1982.
21. H. von Kleist, Über das Marionettentheater, w: tegoż, Sämtliche Werke und Briefe, bd. 2, München 1987, s. 45.
22. J. Lacan, The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in Psychoanalytic Experience, w: tegoż, Écris: A Selection, trans, by A. Sheridan, New York 1977.
23. B. Lang, Act and Idea in the Nazi Genocide, Chicago 1990, s. XII i nast.
24. M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, wyb., oprac. i wstęp S. Cichowicz, Gdańsk 1996.
25. A.H. Miller, Prosecuting Arguments: The Uncanny and Cynicism in Cultural History, „Cultural Critique" Winter 1994-1995, vol. 29.
click here to follow the link
26. S. Sontag, The Aesthetics of Silence, w: A Susan Sontag Reader, ed. by E. Hardwick, New York 1982.
27. G. Vico, Nauka Nowa, przeł. J. Jakubowicz, Warszawa 1966, s. 401,437,446.
28. H. White, Historical Emplotment and the Problem of Truth, w: Probing the Limits of Representation. Nazism and the „Final Solution", ed. by S. Friedlander, Cambridge Mass, London 1992.
29. H. White, Writing in the Middle Voice, „Stanford Literature Review" 1992 vol. 9 nr 2.
30. L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, w: Filozofia współczesna, pod red. Z. Kuderowicza, t. 2, Warszawa 1983, s. 30.
31. W. B. Yeats, Nim świat został stworzony, przeł. L. Marjańska, w: tegoż, Wiersze wybrane, Wrocław 1997.
32. A. Zybertowicz, (Pre)historia wiedzy - jak kultura wytworzyła przedmiot poznania naukowego, w: tegoż, Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy, Toruń 1995.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

245

End page:

253

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65021 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

May 21, 2021

In our library since:

Mar 18, 2018

Number of object content hits:

140

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/71976

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information