Object structure

Title:

Literatura polska w cieniu cenzury. (Wykład)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1998)

Creator:

Nycz, Ryszard

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

historia literatury polskiej ; cenzura ; język ezopowy ; nowomowa

References:

1. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Londyn1984.
2. J. Baudoin de Courtenay, Kaprysy tłumicieli myśli ludzkiej, Kraków 1903.
3. J. Błoński, Cenzor jako czytelnik, w: tegoż, Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka, Kraków 1995.
4. F. Bostel, Zakaz Miechowity, „Przewodnik Naukowy i Literacki" 1884.
5. K. Duszenko, Warszawscy pozytywiści i carska cenzura, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" t. XVIII, z. 3.
6. J. Dużyk, Z dziejów cenzury w Krakowie w w. XV-XVIII, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" 1956.
7. J. Fijałek, Początki cenzury prewencyjnej w kościele rzymskokatolickim w Polsce, w: Studia staropolskie, Kraków 1928.
8. S. Frybes, Reguły gry z cenzurą warszawską, w: Geografia literacka a historia literatury. Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku, cz. 2, red. S. Frybes, Wrocław 1987.
9. N. Gąsiorowska, Wolność druku w Królestwie Kongresowym 1815-1830, Warszawa 1916.
10. M. Głowiński, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990.
11. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992.
12. S. Górski, Z dziejów cenzury w Polsce, „Biblioteka Warszawska" 1905, t. 4.
13. F. Hoesick, Ze wspomnień o cenzurze rosyjskiej w Warszawie, Warszawa 1929.
14. M. Holquist, Corrupt Originals: The Paradox of Censorship, „PMLA" vol. 109, January 1994.
15. M. Inglot, Carska cenzura w latach 1831-1850 wobec arcydzieł literatury polskiej, „Ze Skarbca Kultury" 1965 z. 17.
16. L. Loseff, On the Beneficence of Censorship. Aesopian Language in Modern Russian Literature, München 1984.
17. A. Martuszewska, Porozumienie z czytelnikiem (o „ezopowym języku" powieści pozytywistycznej), w: Problemy odbioru i odbiorcy, pod red. T. Bujnickiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1977.
18. A. Martuszewska, Pozytywistyczna mowa ezopowa w kontekście literackich kategorii dotyczących milczenia i przemilczenia, „Pamiętnik Literacki" 1986 z. 2.
19. I. Matuszewski, Zniesienie cenzury a literatura piękna, „Tygodnik Ilustrowany" 1906 nr 2.
20. B. Mucha, Dzieje cenzury w Rosji, Łódź 1994.
21. Perspectives on Literature and Society in Eastern and Western Europe, ed. by G.A. Hosking, G.F. Crushing, London 1989.
22. Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, pod red. J. Kosteckiego, A. Brodzkiej, t. 1-2, Warszawa 1992.
23. A. Potocki, Polska literatura współczesna, Warszawa 1912.
24. F. Ramotowska, Warszawskie komitety cenzury w latach 1832-1915, w: Warszawa XIX wieku. 1795-1918, z. 2, Warszawa 1971.
25. J.M. Rymkiewicz, Nie ma Polski, nie ma Rosji, nie było powstania, referat na sesji poświęconej powstaniu styczniowemu, IBL PAN, Warszawa 1984.
26. T. Syga, Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza, Warszawa 1956.
27. Z. Szeląg, Literatura zabroniona 1832-1862. Zjawisko - rynek - rozpowszechnienie, Kielce 1989.
28. B. Szyndler, Dzieje cenzury w Polsce do 1918 roku, Kraków 1993.
29. Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, wyb., przeł. i oprac. M. Prussak, Warszawa 1994.
30. F. Thom, Drewniany język, przeł. I. Bielicka, konsult. i posł. M. Głowiński, Warszawa 1990.
31. M. Tobera, „Wesołe gazetki". Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914, Warszawa 1988.
32. J. Tretiak, Z dziejów rosyjskiej cenzury, Kraków 1894.
33. A. Tuszyńska, Rosjanie w Warszawie, Paryż 1990.
34. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, cz. 1-2, przedm. Cz. Miłosz, przygot. do druku L. Ciołkoszowa, wyd. II popr., Londyn 1981.
35. A. Wat, Świat na haku i pod kluczem. (Eseje), oprac. K. Rutkowski, przygot. do druku G. Sowula, Londyn 1985.
36. Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku, pod red. J. Maciejewskiego, Wrocław 1988.
37. Zapisy cenzury z lat 1948-1955, „Regiony" 1996 nr 3.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

5

End page:

27

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: