Object structure

Title:

System komunikacji literackiej wielkich literatur emigracyjnych

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1998)

Creator:

Dybciak, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. E. Czaplejewicz, Poetyka literatury emigracyjnej, „Poezja" 1987 nr 4-5, s. 170.
2. K. Dybciak, Czym jest i jaką ma wartość literatura emigracyjna?, „Kultura Niezależna" 1985 nr 11-12.
3. C. Guillen, On the Literature of Exile and Counter-Exile, „Books Abroad" 1976, vol. 50, no 2.
4. J. A. Ihnatowicz, Z listów do przyjaciela (O młodym pokoleniu i jego odrębności od starszych), „Merkuriusz Polski" 1955 nr 2.
5. J. Jarzębski, Pisarze, dzielcie się!, „Tygodnik Powszechny" 1991 nr 14.
6. W. Kasack, Emigracja [hasło], w: tegoż, Encikłopiediczeskij słowar russkoj litieratury s 1917 goda, London 1988, s. 878-882.
7. J. Sławiński, Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, w: Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992, s. 82.
8. W. Wyskiel, Wprowadzenie do tematu: literatura i emigracja, w : Pisarz na obczyźnie, pod red. T. Bujnickiego, W. Wyskiela, Wrocław 1985, s. 29, 34-35.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

29

End page:

41

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: