Object

Planned object

No title

Creator:

Łukasiewicz, Jacek

Date issued/created:

1991

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1991)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. K. Adrjan, Pomosty, "Walka" 1945, nr 2.
2. J. Andrzejewski, Pokolenie, "Dziennik Polski" 1945, nr 22.
3. S. W. Balicki, Ludzie "Dziennika Polskiego" zapamiętani wczoraj i widziani dziś, "Zeszyty Prasoznawcze" 1964, nr 3.
4. T. Florek, Most na Wiśle, "Dziennik Krakowski" 1945, nr 5.
5. R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, tłum. K. Pomorska, w: idem, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, Warszawa 1989, t. 2., s. 90.
6. T. Jęczalik, My, "Walka" 1945, nr 6.
7. J. Kott, Do Historii, "Dziennik Polski" 1945, nr 10.
8. J. Kurek, Kwiaty: samo piękno skroplone czyli pogadanka o poezji, "Dziennik Polski" 1946, nr 203.
9. J. Kurek, Pieśń bałtycka, "Dziennik Polski" 1946, nr 55.
10. Cz. Miłosz, Przejażdżki literackie, "Walka" 1945, nr 43.
11. Cz. Miłosz, Upadli w ciemność pogardy, "Dziennik Polski" 1945, nr 8.
12. J. S. Polaczek, Męczeństwo, "Dziennik Polski", 1945, nr 8.
13. J. Putrament, Pół wieku, cz. II: Wojna, Warszawa 1962.
14. W. Szymborska, Dzieci Warszawy, "Świetlica Krakowska" 1946, nr 19.
15. W. Szymborska, Janko Muzykant - Pamięci poległego, "Inaczej" (Jednodniówka literacko-społeczna), Kraków 1945, s. 8.
16. W. Szymborska, Młodzieży budującej Nową Hutę, w: Dlatego żyjemy, Warszawa 1952, s. 17.
17. W. Szymborska, O coś więcej, "Walka" 1945, nr 10.
18. W. Szymborska, Pocałunek nieznanego żołnierza, "Dziennik Literacki" 1948, nr 2, s. 7.
19. W. Szymborska, Szukam słowa, "Walka" 1945, nr 3.
20. W. Szymborska, Zaduszki, "Świetlica Krakowska" 1946, nr 19, s. 295.
21. W. Szymborska, Zwycięstwo, "Dziennik Literacki" 1948, nr 24, s. 3.
22. A. Włodek, Idziemy, "Walka" 1945, nr 1.
23. A. Włodek, Młodym Warszawy, "Walka" 1945, nr 7.
24. A. Włodek, Modlitwa, "Dziennik Krakowski" 1945, nr 1.
25. A. Włodek, Nasz łup wojenny, Kraków 1970.
26. A. Włodek, Odpowiedź, "Dziennik Polski" 1946, nr 18.
27. A. Włodek, J. Przyboś, Poeta i dyplomata, "Dziennik Literacki" 1947, nr 31.
28. Wywiad specjalny min. Radkiewicza dla pism Czytelnika, "Dziennik Polski" 1946, nr 150.
29. W. Zechenter, Kartki z Warszawy, "Dziennik Polski" 1946, nr 103.
30. Z. Żytyńska, Jutro, "Walka" 1945, nr 6.
31. Z. Żytyńska, Młodzi wobec zagadnień literatury, "Walka" 1945, nr 7.
32. Z. Żytyńska, Wyzwolenie, "Walka" 1945, nr 8.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

8

End page:

29

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information