Object

Planned object

Title: Ekonomia - historia - literatura. Na marginesie twórczości Fryderyka Skarbka

Creator:

Bartoszyński, Kazimierz

Date issued/created:

1991

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1991)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. K. Bartoszyński, O powieściach Fryderyka Skarbka, Warszawa 1963. ; 2. J. Górski, Polska myśl ekonomiczna a rozwój gospodarczy w latach 1807-1830. Studia nad początkami teorii zacofania gospodarczego, Warszawa 1963, s. 166-172. ; 3. D. N. McCloskey, The Consequences of Rhetoric, w: The Consequences of Economic Rhetoric, ed. A. Klammer, D. N. McCloskey, R. M. Solow, Cambridge 1988, s. 281. ; 4. D. N. McCloskey, The Rhetoric of Economics, Wisconsin 1985, s. 62. ; 5. Ph. Mirowski, Shall I Compare Thee to a Minkowski-Ricardo-Leontief-Metzler Matrix of the Mosak-Hicks Type? w: The Consequences of Economic Rhetoric, ed. A. Klammer, D. N. McCloskey, R. M. Solow, Cambridge 1988, s. 120. ; 6. Z. Mitosek, Literatura i stereotypy, Wrocław 1974, s. 43-61. ; 7. F. Skarbek, Dzieje Księstwa Warszawskiego, wyd. II pośmiertne, przerobione przez aut. w r. 1866, t. I, Poznań 1876, s. 42. ; 8. F. Skarbek, Gospodarstwo narodowe stosowane, Warszawa 1860. ; 9. F. Skarbek, Ogólne zasady gospodarstwa narodowego, czyli czysta teoria ekonomii politycznej, opr. i wstępem opatrzył W. Szubert, Warszawa 1955, t. I, s. 114. ; 10. F. Skarbek, Ogólne zasady nauk i gospodarstwa narodowego, czyli czysta teoria ekonomii politycznej, Warszawa 1859. ; 11. F. Skarbek, Pamiętniki, Poznań 1878, s. 4. ; 12. F. Skarbek, Pamiętniki Seglasa, opracował i posłowiem opatrzył K. Bartoszyński, Warszawa 1959, s. 27. ; 13. F. Skarbek, Pan starosta, Warszawa 1826. ; 14. F. Skarbek, Podróż bez celu, Wrocław 1840, t. II, s. 5. ; 15. F. Skarbek, Wyimki z dziennika podróży z r. 1828, "Wianek" 1836. ; 16. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, przekł. zbior., przedm. S. Żurawicki, Warszawa 1954, t. I, s. 48. ; 17. W. Szubert, Dwie wersje podstawowego dzieła Skarbka z dziedziny ekonomii politycznej, w: idem, Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście, Łódź 1954, s. 127. ; 18. W. Szubert, Z puścizny rękopiśmienniczej Fryderyka Skarbka. III tom Théories des richesses sociales, w: idem, Studia o Fryderyku Skarbku jako ekonomiście, Łódź 1954. ; 19. E. Taylor, Historia rozwoju ekonomiki, t. I, Poznań 1957, s. 190-191.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

25

End page:

44

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information