Object

Planned object

Title: Vir bonus dicendi peritus. O "Retoryce opisowej" Jerzego Ziomka

Creator:

Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta

Date issued/created:

1991

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1991)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. wst. i koment. H. Podbielski, Warszawa 1988. ; 2. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974, s. 53. ; 3. A. Rysiewicz, Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku, Wrocław 1990, s. 14. ; 4. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, w: Dzieło - Język - Tradycja, Warszawa 1974, s. 26, 28. ; 5. A. Werpachowska, Retoryka jako sposób myślenia o tekście, "Pamiętnik Literacki" 1990, z. 1, s. 125. ; 6. J. Ziomek, O sztukach fabularnych, "Teksty" 1972, nr 1, s. 34. ; 7. J. Ziomek, O współczesności retoryki, w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław 1986, s. 93, 100-101. ; 8. J. Ziomek, Powinowactwa przez fabułę, w: idem, Powinowactwa literatury, Warszawa 1980, s. 80. ; 9. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 5. ; 10. J. Ziomek, Wprowadzenie do teorii solecyzmu. Preliminaria translatologiczne, "Pamiętnik Literacki" 1990, z. 1, s. 132-133.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

98

End page:

106

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information