Object

Planned object

Title: Vir bonus dicendi peritus. O "Retoryce opisowej" Jerzego Ziomka

Creator:

Sarnowska-Temeriusz, Elżbieta

Date issued/created:

1991

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1991)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przeł. wst. i koment. H. Podbielski, Warszawa 1988.
2. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1974, s. 53.
3. A. Rysiewicz, Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku, Wrocław 1990, s. 14.
4. J. Sławiński, Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim, w: Dzieło - Język - Tradycja, Warszawa 1974, s. 26, 28.
5. A. Werpachowska, Retoryka jako sposób myślenia o tekście, "Pamiętnik Literacki" 1990, z. 1, s. 125.
6. J. Ziomek, O sztukach fabularnych, "Teksty" 1972, nr 1, s. 34.
7. J. Ziomek, O współczesności retoryki, w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy, red. J. Sławiński, Wrocław 1986, s. 93, 100-101.
8. J. Ziomek, Powinowactwa przez fabułę, w: idem, Powinowactwa literatury, Warszawa 1980, s. 80.
9. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 5.
10. J. Ziomek, Wprowadzenie do teorii solecyzmu. Preliminaria translatologiczne, "Pamiętnik Literacki" 1990, z. 1, s. 132-133.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

98

End page:

106

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information