Object structure

Title:

Literatura jako sztuka uwodzenia (Przyczynek do tematu)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1998)

Creator:

Burzyńska, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, przekł., wstęp i kom. H. Podbielski, Warszawa 1988. ; 2. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, Warszawa 1996, s. 11. ; 3. R. Barthes, Le Plaisir du texte, Paris 1973. ; 4. R. Barthes, The Pleasure of the Text, transl. R. Howard, note on the Text by R. Miller, New York 1975, s. 61. ; 5. J. Berger, G., przeł. W. Komarnicka, Warszawa 1987, s. 173-177. ; 6. H. Bloom, The Anxiety of Influence, New York 1973. ; 7. W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, wyd. II, Kraków 1996, s. 123. ; 8. G. Borkowska, Córki Miltona, w: Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, pod red. R. Nycza, Wrocław 1992, s. 78 i n. ; 9. S. Chwin, Rady i niepokoje. Parę odpowiedzi i prób utrudnienia odpowiedzi na pytanie „Czym jest pisanie", „Dodatek Literacki" do „Gazety Wyborczej" z 9 września 1997 nr 9, s. 10. ; 10. J. Derrida, This Strange Institution Called Literature. An Interview with Jacques Derrida, w: tegoż, Acts of Literature, ed. by D. Attridge, New York-London 1992, s. 74. ; 11. R. B. Douglas, Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej, przeł. W. Krajka, „Pamiętnik Literacki" 1977 nr 1, s. 204-206. ; 12. W. Gombrowicz, Dzieła, t. 12: Varia, pod red. J. Błońskiego, J. Jarzębskiego, Kraków 1995. ; 13. P. Grainville, Don Juan i donjuanizm w twórczości Montherlanta, przeł. A. Tatarkiewicz, „Literatura na Świecie" 1973 nr 8-9, s. 168, 170. ; 14. S. Kierkegaard, Stadia erotyki bezpośredniej, w: Albo - Albo, t. 1, wstęp i przekł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1982, s. 103. ; 15. M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990. ; 16. M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Bydgoszcz 1997, s. 386. ; 17. J. Ortega y Gasset, Wprowadzenie w Don Juana, w: Dehumanizacja sztuki i inne eseje, przeł. P. Niklewicz, Warszawa 1980, s. 114. ; 18. R. Porawski, Doktryna o afektach w „Retoryce" Arystotelesa, cz. I, „Meander" 1985 nr 4. ; 19. R. Porawski, Doktryna o afektach w „Retoryce" Arystotelesa, cz. II, „Meander" 1985 nr 10. ; 20. R. Rorty, Kariera pragmatysty, w: Interpretacja i nadinterpretacja, pod red. S. Colliniego, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996, s. 106. ; 21. A. Siemek, Wstęp do: P.A.F. Choderlos de Laclos, Niebezpieczne związki, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1993, s. 17. ; 22. R. Tuve, Kryterium skuteczności retorycznej, przeł. B. Kowalik, „Pamiętnik Literacki" 1982 z. 3-4, s. 369-378.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

141

End page:

157

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: