Object structure

Title:

Uwagi o kształcie gatunkowym IV części "Dziadów"

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1998)

Creator:

Kuczera-Chachulska, Bernadetta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. W. Borowy, O poezji Mickiewicza, Lublin 1958, t. 1, s. 103-133. ; 2. Elegia, hasło w: Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1988. ; 3. M. Głowiński, Elegie autobiograficzne Leśmiana, w: Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji, pod red. J. Sławińskiego, J. Swięcha, Wrocław 1979, s. 133. ; 4. M. Grzędzielska, Elegia, hasło w: Słownik literatury polskiej XIX w., pod red. M. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991. ; 5. E. Husserl, Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przekł. i przyp. J. Sidorek, wstęp A. Półtawski, Warszawa 1991, s. 73. ; 6. R. Jakobson, Dwa aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych, przeł. L. Zawadowski, w: tegoż, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, wyb., red. i wstęp M. R. Mayenowa, Warszawa 1989, t. 1, s. 150-176. ; 7. J. Kleiner, Mickiewicz, Lublin 1948, t. 1, s. 381-416. ; 8. A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Jubileuszowe, t. 3, Warszawa 1955, s. 39-95. ; 9. A. Mickiewicz, Wybór poezyj, oprac. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1997, BN I 66, t. 1 i 2. ; 10. I. Opacki, Poezja romantycznych przełomów. Szkice, Warszawa 1972. ; 11. S. Pigoń, Formowanie „Dziadów" części drugiej. Rekonstrukcja genetyczna, Warszawa 1967. ; 12. H. Piotrowska, Elegia, hasło w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1991. ; 13. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, red. Augustyn Jankowski, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Wyd. 3 popr., Poznań 1980. ; 14. R. Przybylski, Słowo i milczenie Bohatera Polaków. Studium o „Dziadach", Warszawa 1993. ; 15. D. Seweryn, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza, Warszawa 1996, s. 5. ; 16. Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976, s. 26-42. ; 17. E. Steiger, Lirischer Still: Erinnerung, w: tegoż, Grundbegriffe der Poetik, Zurich 1946, s. 13-85. ; 18. D. Zamącińska, Historyk poezji wobec „liryki lat ostatnich", w: tejże, Słynne - nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985, s. 48. ; 19. Cz. Zgorzelski, Człowiek w twórczości Mickiewicza, w: tegoż, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 130. ; 20. Cz. Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie, Warszawa 1988. ; 21. M. Zielińska, Opowieść o Gustawie i Maryli, czyli Teatr, życie i literatura, Warszawa 1989, s. 254.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

5

End page:

29

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: