Object structure

Title:

Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1998)

Creator:

Zielińska, Marta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Puszkin, Aleksander (1799-1837) ; Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; wpływy i zależności literackie ; romantyzm

References:

1. A. M. Gordin, Puszkin w Michajłowskom, Leningrad 1989. s. 299-304.
2. A. Kowalczykowa, Warszawa romantyczna, Warszawa 1987, s. 141-142.
3. J. Maciejewski, Mickiewicza wielkopolskie drogi, Poznań 1972, s. 61 i n.
4. A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Rocznicowe, t. 3, Warszawa 1995, s. 308.
5. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. 1, cz. 3. pod red. Cz. Zgorzelskiego, Wrocław 1981, s. 111-113.
6. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska, kurs II, w: Dzieła, Wyd. Narodowe, t. 10, Warszawa 1952, s. 343-344.
7. W. Mickiewicz, Żywot Adama Mickiewicza, Poznań 1931, t. 2, s. 136.
8. J. W. Niemirowskij, Diekabrist ili sierwilist?, w: Liegiendy i mity o Puszkinie, pod red. M.N. Wirołajniena, Sankt-Petersburg 1995.
9. I. I. Puszczyn, Notatki o Puszkinie, w: Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych, przeł. I. Tuwim, J. Stawiński, Warszawa 1955, s. 94-95.
10. A. S. Puszkin, Połnoje sobranije soczinienij w diesiati tomach, Pisma, t. 10, Leningrad 1979, s. 253.
11. W. Woroszylski, Kto zabił Puszkina, Warszawa 1983, s. 391.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

41

End page:

51

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego