Object

Planned object

No title

Creator:

Głowiński, Michał

Date issued/created:

1991

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (1991)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965, część I, Warszawa 1982, s. 15.
2. W. Broniewski, Bolesławowi Bierutowi, "Trybuna Ludu" 1952, nr 203.
3. T. Burek, Mądrość daremna, w: O twórczości Jarosława Iwaszkiewicza, pod red. A. Brodzkiej, Kraków 1983, s. 37-38.
4. J. Cazaneuve, Sociologie du rite (Tabou, magie, sacré), Paris 1971.
5. H. Dziechcińska, Panegiryk, w: Słownik literatury staropolskiej, Wrocław 1990, s. 545.
6. M. Głowiński, Wielka przebieranka, w: idem, Nowomowa po polsku, Warszawa 1990, s. 139.
7. L. Lewin, Poemat o Dzierżyńskim, Warszawa 1951.
8. Z. Łapiński, Jak współżyć z socrealizmem, w: idem, Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat, Londyn 1988, s. 90.
9. O Leninie. W trzydziestą rocznicę śmierci, Warszawa 1954.
10. Poematy o generale Świerczewskim, Warszawa 1949.
11. J. Przyboś, Do poety z terminarzem, "Nowa Kultura" 1954, nr 18.
12. J. Przyboś, Głos o poezji, w: idem, Pisma zebrane, oprac. R. Skręt, Kraków 1984, s. 336.
13. J. Przyboś, Pisma zebrane, oprac. R. Skręt, Kraków 1984, s. 340-341.
14. T. Kowalczyk, w: Słownik współczesnych pisarzy polskich, seria II, pod red. J. Czachowskiej, Warszawa 1977, s. 511-512.
15. Strofy o Stalinie. Wiersze poetów polskich, Warszawa 1949.
16. A. Terc, [A. Siniawski], Sąd idzie oraz Anonim, Co to jest realizm socjalistyczny?, tłum. J. Łobodowski, Paryż 1959.
17. W. Tomasik, Poezja twardych rąk. Socrealizmu wiersze programowe, "Arka" 1991, nr 5 (35).
18. Wieczny płomień, opr. W. Woroszylski, Warszawa 1951.
19. Wiersze o Bolesławie Bierucie, Warszawa 1952.
20. Wiersze o Stalinie. Wybór wierszy poetów radzieckich, ułożył i opracował S. Pollak, Warszawa 1949.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

5

End page:

26

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information