Object structure

Title:

Fantastyka w utworach E. T. A. Hoffmanna

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1998)

Creator:

Zarych, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. A. Béquin, Creation et destinée, Paris 1973, s. 112.
2. S. Burkot, Bohater w polskiej powieści doby romantyzmu, w: Studia romantyczne, Wrocław 1973, s. 203-204.
3. R. Caillois, Od baśni do science-fiction, w: Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967.
4. R. Caillois, Definicja fantastyki, „Twórczość" 1958 nr 10.
5. M. de Cervantes, Rozmowy dwóch psów, w: Nowele przykładne, t. 2, Kraków 1976.
6. A. Chamisso, Przedziwna historia Piotra Schlemihla, w: Niemiecka nowela romantyczna, Kraków 1975.
7. Einleitung des Herausgebers, w: Hoffmanns Werke, Bd. 2, Leipzig [b.d.], s. 1-2.
8. A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, Warszawa 1965, s. 116.
9. Fantastyka, [hasło] w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1991, s. 259.
10. H. Fritz, Verdinglichung als kollektiver Verblendungszusammenhang E.T.A. Hoffmann „Klein Saches", w: Instrumentale Vernunft als Gegenstand von Literatur, München 1982, s. 58-60.
11. S. Grabiński, O twórczości fantastycznej, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie" 1928 nr 10.
12. L.H. Görgens, Die Haustiere des Kapellmeister. Untersuchung zum Phantastischen im literarischen Werk E.T.A. Hoffmanns, Tübingen 1985, s. 30-31.
13. G. Gusdorf, Le romantisme II, Paris 1993, s. 132.
14. M. Heller, J. Życiński, Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków 1988, s. 125-145.
15. W. Hilsbecker, O fantazji, w: Tragizm, absurd, paradoks, Warszawa 1972, s. 143.
16. E.T.A. Hoffmann, Beethovens Instrumentalmusik, w: Musikalische Novellen und Aufsätze, Leipzig 1933.
17. E.T.A. Hoffmann, Bracia Serafiońscy, Warszawa 1962.
18. E.T.A. Hoffmann, Diable eliksiry, Warszawa 1962.
19. E.T.A. Hoffmann, Das fremde Kind, w: Serapionbrüder, Bd. II: Sämtliche Werke, Leipzig [b.d.], s. 229-231.
20. E.T.A. Hoffmann, Kota Mruczysława poględy na życie, Warszawa 1962.
21. E.T.A. Hoffmann, Opowiadania, Warszawa 1977.
22. E.T.A. Hoffmann, Opowieści, Warszawa 1962.
23. E.T.A. Hoffmann, Opowieści fantastyczne, Warszawa 1959.
24. A. Hutnikiewicz, Jeszcze w sprawie fantastyki, „Tygodnik Powszechny" 1950 nr 38, s. 5.
25. Z. Irzyk, O literaturze fantastycznej, „Współczesność" 1957 nr 7, s. 2.
26. K. Irzykowski, Fantastyka, „Maski" 1918 nr 32/33, s. 636.
27. K. Irzykowski, Fantastyka z powodu książki S. Grabińskiego „Na wzgórzu róż", w: Pisma krytyczno-literackie, Kraków 1975, s. 560.
28. M. Janion, Larvatus prodeo, w: Galernicy wrażliwości, Gdańsk 1981, s. 150.
29. G. Köhler, Narzissmus. Übersinnliche Phänomene und Kindheitstrauma im Werk E.T.A. Hoffmanns, Frankfurt am Main 1971.
30. G. Koziełek, Wstęp, w: Niemiecka nowela romantyczna, Kraków 1975, s. LXXVI-LXXIX.
31. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Kraków 1970.
32. S. Lem, Tzvetana Todorova teoria literatury, w: Rozprawy i szkice, Kraków 1975, s. 67.
33. H. Meixner, Romantischer Figuralismus, Frankfurt am Main 1971.
34. W. Ostrowski, The Fantastik and the Realistik in Literature, „Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1966/1967, t. 9, z. 1, s. 72.
35. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992, s. 131.
36. Sainte-Beuve, Hoffmann Contes nocturnes, w: Premiers Lundis Oeuvres, Bibliothéque de la Pléiade, t. 1, s. 383-384.
37. T. Sinko, Świat baśni, „Maski" 1918 nr 7/8.
38. C. Skołuda, O fantastyce w literaturze, „Pamiętnik Literacki" 1960 z. 3, s. 195.
39. T. Todorov, Introduction à la literature fantastique, Paris 1970.
40. P. Toutain, Au pays de chimérie: deux voyageurs, enthousiastes E.T.A. Hoffmann et Gérard de Nerval, „Cahiers Gérard de Nerval", Multhouse 1990 nr 13, s. 13.
41. F.G. Tretter, Die Frage nach der Wirklichkeit bei E.T.A. Hoffmann, München 1961, s. 33.
42. R. Wellek, Romantyzm niemiecki i angielski, w: Pojęcia i problemy nauki o literaturze, Warszawa 1979, s. 310-311.
43. M. Wydmuch, Gra ze strachem. Fantastyka grozy, Warszawa 1975, s. 38-39.
44. S. Wysłouch, Anatomia widma, „Teksty" 1977 nr 2, s. 136-138.
45. A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science-fiction, Warszawa 1980, s. 28 i in.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

53

End page:

77

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund