Object structure

Title:

Fantastyka w utworach E. T. A. Hoffmanna

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1998)

Creator:

Zarych, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. A. Béquin, Creation et destinée, Paris 1973, s. 112. ; 2. S. Burkot, Bohater w polskiej powieści doby romantyzmu, w: Studia romantyczne, Wrocław 1973, s. 203-204. ; 3. R. Caillois, Od baśni do science-fiction, w: Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967. ; 4. R. Caillois, Definicja fantastyki, „Twórczość" 1958 nr 10. ; 5. M. de Cervantes, Rozmowy dwóch psów, w: Nowele przykładne, t. 2, Kraków 1976. ; 6. A. Chamisso, Przedziwna historia Piotra Schlemihla, w: Niemiecka nowela romantyczna, Kraków 1975. ; 7. Einleitung des Herausgebers, w: Hoffmanns Werke, Bd. 2, Leipzig [b.d.], s. 1-2. ; 8. A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, Warszawa 1965, s. 116. ; 9. Fantastyka, [hasło] w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, Wrocław 1991, s. 259. ; 10. H. Fritz, Verdinglichung als kollektiver Verblendungszusammenhang E.T.A. Hoffmann „Klein Saches", w: Instrumentale Vernunft als Gegenstand von Literatur, München 1982, s. 58-60. ; 11. S. Grabiński, O twórczości fantastycznej, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie" 1928 nr 10. ; 12. L.H. Görgens, Die Haustiere des Kapellmeister. Untersuchung zum Phantastischen im literarischen Werk E.T.A. Hoffmanns, Tübingen 1985, s. 30-31. ; 13. G. Gusdorf, Le romantisme II, Paris 1993, s. 132. ; 14. M. Heller, J. Życiński, Wszechświat - maszyna czy myśl?, Kraków 1988, s. 125-145. ; 15. W. Hilsbecker, O fantazji, w: Tragizm, absurd, paradoks, Warszawa 1972, s. 143. ; 16. E.T.A. Hoffmann, Beethovens Instrumentalmusik, w: Musikalische Novellen und Aufsätze, Leipzig 1933. ; 17. E.T.A. Hoffmann, Bracia Serafiońscy, Warszawa 1962. ; 18. E.T.A. Hoffmann, Diable eliksiry, Warszawa 1962. ; 19. E.T.A. Hoffmann, Das fremde Kind, w: Serapionbrüder, Bd. II: Sämtliche Werke, Leipzig [b.d.], s. 229-231. ; 20. E.T.A. Hoffmann, Kota Mruczysława poględy na życie, Warszawa 1962. ; 21. E.T.A. Hoffmann, Opowiadania, Warszawa 1977. ; 22. E.T.A. Hoffmann, Opowieści, Warszawa 1962. ; 23. E.T.A. Hoffmann, Opowieści fantastyczne, Warszawa 1959. ; 24. A. Hutnikiewicz, Jeszcze w sprawie fantastyki, „Tygodnik Powszechny" 1950 nr 38, s. 5. ; 25. Z. Irzyk, O literaturze fantastycznej, „Współczesność" 1957 nr 7, s. 2. ; 26. K. Irzykowski, Fantastyka, „Maski" 1918 nr 32/33, s. 636. ; 27. K. Irzykowski, Fantastyka z powodu książki S. Grabińskiego „Na wzgórzu róż", w: Pisma krytyczno-literackie, Kraków 1975, s. 560. ; 28. M. Janion, Larvatus prodeo, w: Galernicy wrażliwości, Gdańsk 1981, s. 150. ; 29. G. Köhler, Narzissmus. Übersinnliche Phänomene und Kindheitstrauma im Werk E.T.A. Hoffmanns, Frankfurt am Main 1971. ; 30. G. Koziełek, Wstęp, w: Niemiecka nowela romantyczna, Kraków 1975, s. LXXVI-LXXIX. ; 31. S. Lem, Fantastyka i futurologia, t. 1, Kraków 1970. ; 32. S. Lem, Tzvetana Todorova teoria literatury, w: Rozprawy i szkice, Kraków 1975, s. 67. ; 33. H. Meixner, Romantischer Figuralismus, Frankfurt am Main 1971. ; 34. W. Ostrowski, The Fantastik and the Realistik in Literature, „Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1966/1967, t. 9, z. 1, s. 72. ; 35. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992, s. 131. ; 36. Sainte-Beuve, Hoffmann Contes nocturnes, w: Premiers Lundis Oeuvres, Bibliothéque de la Pléiade, t. 1, s. 383-384. ; 37. T. Sinko, Świat baśni, „Maski" 1918 nr 7/8. ; 38. C. Skołuda, O fantastyce w literaturze, „Pamiętnik Literacki" 1960 z. 3, s. 195. ; 39. T. Todorov, Introduction à la literature fantastique, Paris 1970. ; 40. P. Toutain, Au pays de chimérie: deux voyageurs, enthousiastes E.T.A. Hoffmann et Gérard de Nerval, „Cahiers Gérard de Nerval", Multhouse 1990 nr 13, s. 13. ; 41. F.G. Tretter, Die Frage nach der Wirklichkeit bei E.T.A. Hoffmann, München 1961, s. 33. ; 42. R. Wellek, Romantyzm niemiecki i angielski, w: Pojęcia i problemy nauki o literaturze, Warszawa 1979, s. 310-311. ; 43. M. Wydmuch, Gra ze strachem. Fantastyka grozy, Warszawa 1975, s. 38-39. ; 44. S. Wysłouch, Anatomia widma, „Teksty" 1977 nr 2, s. 136-138. ; 45. A. Zgorzelski, Fantastyka. Utopia. Science-fiction, Warszawa 1980, s. 28 i in.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

53

End page:

77

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: