Object structure

Title:

Pseudorewolucja w języku poetyckim: Julia Kristeva i rosyjska awangarda

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1992)

Creator:

Cavanagh, Clare

Contributor:

Borkowska, Grażyna. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1992

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

revolution ; Kristeva, Julia ; avant-garde

References:

1. G. Apollinaire, Wybór poezji, opr. J. Kwiatkowski, tłum. różni, Wrocław 1975. ; 2. B. Arwatow, Rieczetworczestwo,„Lef" 1923, nr 2, s. 79-91. ; 3. V. Barooshian, Russian Cubo-Futurism 1910-1930. A Study in Avant-Gardism, The Hague 1974. ; 4. P. Bürger, Theory of the Avant-Garde, przekł. ang. M. Shaw, Minneapolis 1984. ; 5. M. Calinescu, Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, Durham 1987. ; 6. W. Chlebnikow, Sobranije soczinienij, t. 1-5, red. J. Tynianow, N. Stiepanow, Leningrad 1928-29. ; 7. E. Grosz, Sexual Subversion: Three French Feminists, Allen and Unwin, Sydney 1989. ; 8. M. Holquist, The Mayakovsky Problem, w: Literature and Revolution, red. J. Ehrmann, Boston 1967. ; 9. R. Jakobson, Nowiejszaja russkaja poezyja. Nabrosok pierwyj. Chlebnikow, Praha 1921. ; 10. R. Jakobson, The Language of Schizophrenia: Hölderlin's Speech and Poetry, w: idem: Verbal Arts, Verbal Sign, Verbal Time, red. K. Pomorska, Minneapolis 1985. ; 11. L. Jakubinski, Otkuda bieriutsa stichi, w: Kniżnyj ugol: kritika, bibliografija, chronika, Pietrograd 1921. ; 12. J. Kristeva, La revolution du langage poétique, Editions du Seuil, Paris 1974. ; 13. J. Kristeva, Phonetics, Phonology and Impulsional Bases, "Diacritics" Fall [1978], s. 33-37. ; 14. J. Kristeva, The Ethics of Linguistics, w: eadem, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, red. L. s. Roudiez, New York 1980. ; 15. J. Kristeva, The Kristeva Reader, red. T. Moi, New York 1986. ; 16. A. Kruczonych, Dieklaracyja słowa kak takowogo, jednodniówka (1913). ; 17. M. Kundera, Życie jest gdzie indziej, przeł. J. Illg, Warszawa 1989. ; 18. V. Markow, Russian Futurism. A History, Berkeley 1968. ; 19. A. Megill, Prophets of Extermity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida, Berkeley 1985. ; 20. M. Nadeau, The History of Surrealism przekł. ang. R. Howard, Cambridge Mass. 1989. ; 21. F. Nietzsche, Dzieła, przeł. W. Berent, K. Drzewiecki, L. Staff, S. Wyrzykowski, Warszawa 1907. ; 22. M. Perloff, The Futurist Moment: Avant-Garde, Avant Guerre and the Language of Rupture, Chicago and London 1986. ; 23. R. Poggioli, The Theory of the Avant-Garde, przekł. ang. G. Fitzgerald, Cambridge Mass. 1968. ; 24. Ch. Russell, Poets, Prophets and Revolutionaries: The Literary Avant-Garde from Rimbaud through Postmodernism, Oxford University Press, New York 1985. ; 25. W. Szkłowski, O poezyi i zaumnom jazykie, w: Poetika. Sbornik po tieorii poeticzeskogo jazyka, Pietrograd 1919. ; 26. W. Szkłowski, Woskrieszenije słowa, jednodniówka (1914), przekł. pol. F. Siedleckiego, w: Rosyjska szkoła stylistyki, wybór i oprac. M. R. Mayenowa i Z. Saloni, Warszawa 1970. ; 27. J. Tynianow, O Chlebnikowie, w: idem, Archaisty i nowatory, Priboj 1929, przekł. pol. J. Lenarczyka, w: J. Tynianow, Fakt literacki, wybór E. Korpała-Kirszak, tłum. różni, Warszawa 1978.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

30

End page:

47

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: