Object

Title: Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego

Creator:

Czapliński, Przemysław

Date issued/created:

1992

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1992)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, oprac. Z. Jarosiński, Wrocław 1978, s. 20. ; 2. J. L. Austin, How to Do things with Words, Oxford 1975, s. 10. ; 3. F. Braudel, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa 1971, s. 46-89. ; 4. J. Brzękowski, Poezja integralna, Biblioteka "a.r." 1933, t. 5. ; 5. J. Brzękowski, Rewizja w imię treści, "Kamena" 1934, nr 2. ; 6. J. Brzękowski, Wyobraźnia wyzwolona. Szkice i wspomnienia, Kraków 1976, s. 50-51. ; 7. S. Brzozowski, My młodzi, "Głos" 1902, nr 50. ; 8. S. Brzozowski, Wczesne prace krytyczne, Warszawa 1988, s. 56. ; 9. J. Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie, wstęp, wybór i oprac. T. Kłak, Lublin 1972. ; 10. S. Czernik, Czwartorzędne metafory pierwszorzędnych poetów, "Kamena" 1934 nr 5. ; 11. S. Czernik, Treść i forma, "Kamena" 1933, nr 7 i 8. ; 12. S. Czernik, Wielość interpretacyj, "Kamena" 1934, nr 4. ; 13. M. Czuchnowski, Od estetyzmu do proletariatu, "Kamena" 1934, nr 1. ; 14. S. K. Gacki, Sztuka ludzka, "Almanach Nowej Sztuki", Warszawa 1924, s. 11-15. ; 15. G. Gazda, Awangarda — nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w., Łódź 1987, s. 87. ; 16. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury, seria 2, t. 2, Wrocław 1987, s. 138-140. ; 17. M. Głowiński, Grupa literacka a model poezji, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. II, red. A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965, s. 57. ; 18. K. Irzykowski, Programofobia, "Skamander" 1920, z. 2. ; 19. Jan [Cz. Miłosz], Bulion z gwoździ, "Żagary" 1931, nr 5. ; 20. B. Jasieński, Futuryzm polski (bilans), "Zwrotnica" 1923, nr 6. ; 21. B. Jasieński, Manifest w sprawie krytyki artystycznej, w: Jednodniówka futurystów. Manifesty futuryzmu polskiego, wydanie nadzwyczajne na całą Rzeczpospolitą Polską, Kraków, czerwiec 1921. ; 22. B. Jasieński, Manifest w sprawie poezji futurystycznej, w: Jednodniówka futurystów. Manifesty futuryzmu polskiego, wydanie nadzwyczajne na całą Rzeczpospolitą Polską, Kraków, czerwiec 1921. ; 23. B. Jasieński, Utwory poetyckie, manifesty, szkice, oprac. E. Balcerzan, Wrocław 1972. ; 24. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu, oprac. J. Ratajczak, Poznań 1987, s. 211. ; 25. S. Kubicki, Uwagi, "Zdrój" 1918, t. 3, z. 1. ; 26. J. Kurek, Manifest poetycki, Kraków 1929. ; 27. Legenda proletariatu, "Gazeta Literacka" 1926, nr 19. ; 28. Literatura współczesna. Antologia wypowiedzi programowych i opracowań naukowych, wybór J. Kajtoch, Kraków 1980, s. 68-69. ; 29. Manifesty programowe futurystów polskich, wybór A. Zawada, Wrocław 1975. ; 30. Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 156. ; 31. Od Redakcji (Jednodniówka futurystów), w: Jednodniówka futurystów. Manifesty futuryzmu polskiego, wydanie nadzwyczajne na całą Rzeczpospolitą Polską, Kraków, czerwiec 1921. ; 32. Oulipo — la littérature potentielle, Paris 1973. ; 33. Cz. Panek, Manifest literacki (Próba opisu funkcjonowania w komunikacji kulturowej), "Litteraria" XI, Wrocław 1979. ; 34. J. Patočka, Eseje heretyckie z filozofii historii, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 1988. ; 35. T. Peiper, Nowe usta. Odczyt o poezji. Rysunkami ozdobił Fernand Léger, Lwów 1925. ; 36. T. Peiper, Punkt wyjścia, "Zwrotnica" 1922, nr 1. ; 37. T. Peiper, Tędy. Nowe usta, przedm., komentarz, nota biograficzna S. Jaworski, Kraków 1972. ; 38. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1973, s. 125. ; 39. J. Przyboś, Człowiek w rzeczach, "Zwrotnica" 1926, nr 8. ; 40 .J. Przyboś, Na marginesie artykułu Czernika, "Kamena" 1933, nr 9. ; 41. S. Przybyszewski, Ekspresjonizm — Słowacki i "Genezis z Ducha", "Zdrój" 1918, t. 4, z. 1. ; 42. J. R. Searle, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987, s. 32-34. ; 43. J. Sławiński, Manifest literacki, w: Słowniku terminów literackich, red. tegoż, Wrocław 1988. ; 44. A. Stern, Wstęp od redakcji, "Nowa Sztuka" 1921, nr 1. ; 45. J. Stur, Czego chcemy, "Zdrój" 1920, t. 10, z. 5-6. ; 46. J. Stur, Na przełomie. O nowej i starej poezji, Lwów 1921, s. 136. ; 47. J. Surmacz [J. Czechowicz], My chcemy bliźnich, "Państwo Pracy" 1933, nr 42. ; 48. L. Tieck, Wieczność sztuki, w: Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 134-135. ; 49. A. de Vigny, List do Lorda..., w: Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 381. ; 50. F. Vodička, Historia literatury. Jej problemy i zadania, przeł. i opr. J. Baluch, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", t. 1, red. M. Głowiński i H. Markiewicz, Wrocław 1977, s. 314-315. ; 51. R. Wellek, Upadek historii literatury, przeł. G. Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 3, s. 219-220. ; 52. Wiersze awangardowe (retrospektywa), wybór S. Jaworski, Kraków 1977, s. 43-45. ; 53. J. Ziomek, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej, "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 4, s. 52-53.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

57

End page:

72

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72023 ; oai:rcin.org.pl:72023 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

May 31, 2019

In our library since:

May 31, 2019

Number of object content hits:

112

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/72254

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information