Object structure

Title:

Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1992)

Creator:

Czapliński, Przemysław

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1992

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

manifesto ; literature ; history of litarature

References:

1. Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, oprac. Z. Jarosiński, Wrocław 1978, s. 20.
2. J. L. Austin, How to Do things with Words, Oxford 1975, s. 10.
3. F. Braudel, Historia i trwanie, tłum. B. Geremek, Warszawa 1971, s. 46-89.
4. J. Brzękowski, Poezja integralna, Biblioteka "a.r." 1933, t. 5.
5. J. Brzękowski, Rewizja w imię treści, "Kamena" 1934, nr 2.
6. J. Brzękowski, Wyobraźnia wyzwolona. Szkice i wspomnienia, Kraków 1976, s. 50-51.
7. S. Brzozowski, My młodzi, "Głos" 1902, nr 50.
8. S. Brzozowski, Wczesne prace krytyczne, Warszawa 1988, s. 56.
9. J. Czechowicz, Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie, wstęp, wybór i oprac. T. Kłak, Lublin 1972.
10. S. Czernik, Czwartorzędne metafory pierwszorzędnych poetów, "Kamena" 1934 nr 5.
11. S. Czernik, Treść i forma, "Kamena" 1933, nr 7 i 8.
12. S. Czernik, Wielość interpretacyj, "Kamena" 1934, nr 4.
13. M. Czuchnowski, Od estetyzmu do proletariatu, "Kamena" 1934, nr 1.
14. S. K. Gacki, Sztuka ludzka, "Almanach Nowej Sztuki", Warszawa 1924, s. 11-15.
15. G. Gazda, Awangarda — nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w., Łódź 1987, s. 87.
16. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej, w: Problemy teorii literatury, seria 2, t. 2, Wrocław 1987, s. 138-140.
17. M. Głowiński, Grupa literacka a model poezji, w: Z problemów literatury polskiej XX wieku, t. II, red. A. Brodzka, Z. Żabicki, Warszawa 1965, s. 57.
18. K. Irzykowski, Programofobia, "Skamander" 1920, z. 2.
19. Jan [Cz. Miłosz], Bulion z gwoździ, "Żagary" 1931, nr 5.
20. B. Jasieński, Futuryzm polski (bilans), "Zwrotnica" 1923, nr 6.
21. B. Jasieński, Manifest w sprawie krytyki artystycznej, w: Jednodniówka futurystów. Manifesty futuryzmu polskiego, wydanie nadzwyczajne na całą Rzeczpospolitą Polską, Kraków, czerwiec 1921.
22. B. Jasieński, Manifest w sprawie poezji futurystycznej, w: Jednodniówka futurystów. Manifesty futuryzmu polskiego, wydanie nadzwyczajne na całą Rzeczpospolitą Polską, Kraków, czerwiec 1921.
23. B. Jasieński, Utwory poetyckie, manifesty, szkice, oprac. E. Balcerzan, Wrocław 1972.
24. Krzyk i ekstaza. Antologia polskiego ekspresjonizmu, oprac. J. Ratajczak, Poznań 1987, s. 211.
25. S. Kubicki, Uwagi, "Zdrój" 1918, t. 3, z. 1.
26. J. Kurek, Manifest poetycki, Kraków 1929.
27. Legenda proletariatu, "Gazeta Literacka" 1926, nr 19.
28. Literatura współczesna. Antologia wypowiedzi programowych i opracowań naukowych, wybór J. Kajtoch, Kraków 1980, s. 68-69.
29. Manifesty programowe futurystów polskich, wybór A. Zawada, Wrocław 1975.
30. Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 156.
31. Od Redakcji (Jednodniówka futurystów), w: Jednodniówka futurystów. Manifesty futuryzmu polskiego, wydanie nadzwyczajne na całą Rzeczpospolitą Polską, Kraków, czerwiec 1921.
32. Oulipo — la littérature potentielle, Paris 1973.
33. Cz. Panek, Manifest literacki (Próba opisu funkcjonowania w komunikacji kulturowej), "Litteraria" XI, Wrocław 1979.
34. J. Patočka, Eseje heretyckie z filozofii historii, przeł. J. Zychowicz, Warszawa 1988.
35. T. Peiper, Nowe usta. Odczyt o poezji. Rysunkami ozdobił Fernand Léger, Lwów 1925.
36. T. Peiper, Punkt wyjścia, "Zwrotnica" 1922, nr 1.
37. T. Peiper, Tędy. Nowe usta, przedm., komentarz, nota biograficzna S. Jaworski, Kraków 1972.
38. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1973, s. 125.
39. J. Przyboś, Człowiek w rzeczach, "Zwrotnica" 1926, nr 8.
40 .J. Przyboś, Na marginesie artykułu Czernika, "Kamena" 1933, nr 9.
41. S. Przybyszewski, Ekspresjonizm — Słowacki i "Genezis z Ducha", "Zdrój" 1918, t. 4, z. 1.
42. J. R. Searle, Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka, przeł. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1987, s. 32-34.
43. J. Sławiński, Manifest literacki, w: Słowniku terminów literackich, red. tegoż, Wrocław 1988.
44. A. Stern, Wstęp od redakcji, "Nowa Sztuka" 1921, nr 1.
45. J. Stur, Czego chcemy, "Zdrój" 1920, t. 10, z. 5-6.
46. J. Stur, Na przełomie. O nowej i starej poezji, Lwów 1921, s. 136.
47. J. Surmacz [J. Czechowicz], My chcemy bliźnich, "Państwo Pracy" 1933, nr 42.
48. L. Tieck, Wieczność sztuki, w: Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 134-135.
49. A. de Vigny, List do Lorda..., w: Manifesty romantyzmu 1790-1830. Anglia, Niemcy, Francja, oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1975, s. 381.
50. F. Vodička, Historia literatury. Jej problemy i zadania, przeł. i opr. J. Baluch, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów "Pamiętnika Literackiego", t. 1, red. M. Głowiński i H. Markiewicz, Wrocław 1977, s. 314-315.
51. R. Wellek, Upadek historii literatury, przeł. G. Cendrowska, "Pamiętnik Literacki" 1988, z. 3, s. 219-220.
52. Wiersze awangardowe (retrospektywa), wybór S. Jaworski, Kraków 1977, s. 43-45.
53. J. Ziomek, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej, "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 4, s. 52-53.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

57

End page:

72

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund