Object structure

Title:

Mickiewicz i Puszkin: portret na tle historiografii i historiozofii

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1998)

Creator:

Lipatow, Aleksander W.

Contributor:

Prussak, Maria. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. B. Baczko, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Warszawa 1994. ; 2. F. Braudel, The Mediterranean World in the Age of Filipp II, vol. 2, New York-Evanston-San Francisco, London 1973. ; 3. Dekabryści, oprac. H. Batowski, Wrocław 1957. ; 4. J. Fentress, I. Wickham, Social Memory, Oxford 1992. ; 5. A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego Oświecenia, Warszawa 1976. ; 6. A. J. Guriewicz, Istoriczeskij sintiez i Szkoła „Annałow", Moskwa 1993. ; 7. A. I. Hercen, Lud rosyjski i socjalizm. List otwarty do pana J. Micheleta, profesora w Collège de France, w: Pisma filozoficzne, t. 2, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1966, s. 212. ; 8. A. I. Hercen, Połnoje sobranije soczinienij, w 30-ti tomach, Moskwa 1956, t. 7, s. 220. ; 9. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978. ; 10. W. Lednicki, Aleksander Puszkin. Studia, Kraków 1926, s. 36. ; 11. A. W. Lipatow, Litieratura w krugu szlachetskoj diemokratii (Pozdnieje Barokko, Proswieszczienije, Prieromantizm), Moskwa 1993. ; 12. M. S. Łunin, Izbrannyje socialno-politiczeskije i fiłosofskije proizwiedienija diekabristow, Moskwa 1951, t. 3. ; 13. M. S. Łunin, Dekabryści, oprac. H. Batowski, Wrocław 1957. ; 14. Memory: History, Culture and the Mind, Oxford 1989. ; 15. A. Mickiewicz, Dzieła, wydanie rocznicowe, t. 5, Warszawa 1996, s. 284-285. ; 16. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi, w: Dzieła, wydanie rocznicowe, t. 9, Warszawa 1997, s. 245. ; 17. D. Middleton, D. Edwards, Collective Remembering, London-Newbury Park-New Delhi 1990. ; 18. Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy, pod red. J. Łaptosa, Kraków 1996. ; 19. A. S. Puszkin, Mysli o litieraturie, Moskwa 1988, s. 432. ; 20. A. S. Puszkin, Połnoje sobranije soczinienij w 16 tomach, Moskwa-Leningrad 1941, s. 393. ; 21. A. S. Puszkin, Połnoje sobranije soczinienij, w diesiati tomach, t. 2, Moskwa 1959, s. 608. ; 22. B. Szacka, O pamięci społecznej, „Znak" 1995 nr 4. ; 23. J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku, Warszawa 1967. ; 24. J. Tazbir, Reformacja - kontrreformacja - tolerancja, Wrocław 1996. ; 25. A. Walicki Między filozofią, religią a polityką. Studia o myśli epoki romantyzmu, Warszawa 1983. ; 26. P. Wiaziemski, Z notatników i listów księcia..., przeł. A. Kępiński, R. Łużny, Kraków 1985, s. 101, 103. ; 27. W. Woroszylski, Kto zabił Puszkina, Warszawa 1983, s. 372.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

209

End page:

219

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: