Object

Title: Mickiewicz i Puszkin: portret na tle historiografii i historiozofii

Creator:

Lipatow, Aleksander W.

Date issued/created:

1998

Resource Type:

Artykuł

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1998)

Contributor:

Prussak, Maria. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. B. Baczko, Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej, Warszawa 1994.
2. F. Braudel, The Mediterranean World in the Age of Filipp II, vol. 2, New York-Evanston-San Francisco, London 1973.
3. Dekabryści, oprac. H. Batowski, Wrocław 1957.
4. J. Fentress, I. Wickham, Social Memory, Oxford 1992.
5. A. F. Grabski, Myśl historyczna polskiego Oświecenia, Warszawa 1976.
6. A. J. Guriewicz, Istoriczeskij sintiez i Szkoła „Annałow", Moskwa 1993.
7. A. I. Hercen, Lud rosyjski i socjalizm. List otwarty do pana J. Micheleta, profesora w Collège de France, w: Pisma filozoficzne, t. 2, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1966, s. 212.
8. A. I. Hercen, Połnoje sobranije soczinienij, w 30-ti tomach, Moskwa 1956, t. 7, s. 220.
9. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
10. W. Lednicki, Aleksander Puszkin. Studia, Kraków 1926, s. 36.
11. A. W. Lipatow, Litieratura w krugu szlachetskoj diemokratii (Pozdnieje Barokko, Proswieszczienije, Prieromantizm), Moskwa 1993.
12. M. S. Łunin, Izbrannyje socialno-politiczeskije i fiłosofskije proizwiedienija diekabristow, Moskwa 1951, t. 3.
13. M. S. Łunin, Dekabryści, oprac. H. Batowski, Wrocław 1957.
14. Memory: History, Culture and the Mind, Oxford 1989.
15. A. Mickiewicz, Dzieła, wydanie rocznicowe, t. 5, Warszawa 1996, s. 284-285.
16. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi, w: Dzieła, wydanie rocznicowe, t. 9, Warszawa 1997, s. 245.
17. D. Middleton, D. Edwards, Collective Remembering, London-Newbury Park-New Delhi 1990.
18. Pamięć zbiorowa w procesie integracji Europy, pod red. J. Łaptosa, Kraków 1996.
19. A. S. Puszkin, Mysli o litieraturie, Moskwa 1988, s. 432.
20. A. S. Puszkin, Połnoje sobranije soczinienij w 16 tomach, Moskwa-Leningrad 1941, s. 393.
21. A. S. Puszkin, Połnoje sobranije soczinienij, w diesiati tomach, t. 2, Moskwa 1959, s. 608.
22. B. Szacka, O pamięci społecznej, „Znak" 1995 nr 4.
23. J. Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII wieku, Warszawa 1967.
24. J. Tazbir, Reformacja - kontrreformacja - tolerancja, Wrocław 1996.
25. A. Walicki Między filozofią, religią a polityką. Studia o myśli epoki romantyzmu, Warszawa 1983.
26. P. Wiaziemski, Z notatników i listów księcia..., przeł. A. Kępiński, R. Łużny, Kraków 1985, s. 101, 103.
27. W. Woroszylski, Kto zabił Puszkina, Warszawa 1983, s. 372.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

209

End page:

219

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65182 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Apr 13, 2018

Number of object content hits:

105

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/72357

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information