Object structure

Title:

Narratologia - dzisiaj i nieco dawniej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2001)

Creator:

Głowiński, Michał

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

narrator ; literary studies ; literary work

References:

1. C. Bremond, Kombinacje syntaktyczne między funkcjami a sekwencjami narracyjnymi, tłum. W. Kwiatkowski, "Pamiętnik Literacki" 1968 z. 4.
2. C. Bremond, Logique du recit, Paris 1973.
3. G. Genette, Frontières du récit, w: Figures II, Paris 1969.
4. G. Genette, Frontières du récit, w: Figures III, Paris 1972.
5. G. Genette, Frontières du récit, w: Nouveau discours sur récit, Paris 1983.
6. M. Głowiński, Cztery typy fikcji narracyjnej, w: Dzieło wobec odbiorcy, Szkice z komunikacji literackiej. Prace wybrane, t. III, Kraków 1998.
7. M. Karłowski, Epizody i tożsamość, "Kultura i Społeczeństwo" 1996 nr 4.
8. C. Lévi-Strauss, La structure et la forme, Réflexions sur un ouvrage de Vladimir Propp, "International Journal of Slavic Linguistics and Poetics" 1960, nr 3.
9. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość: z przemian prozy XX wieku, wyd. 2, Kraków 1998.
10. H. Markiewicz, Polskie teorie powieści, Warszawa 1998.
11. H. Markiewicz, Teorie powieści za granicą, Warszawa 1995.
12. H. Markiewicz, Zawartość narracyjna i schemat fabularny, w: Wymiary dzieła literackiego. Prace wybrane t. IV, Kraków 1996.
13. A. Okopień-Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, w: Semantyka wypowiedzi poetyckiej (Preliminaria), Warszawa 1985.
14. W. Propp, Morfologia bajki, tłum. W. Wojtyga-Zagórska, Warszawa 1976.
15. P. Ricoeur, Temps et récit, tom I-III , Paris 1983-1985.
16. K. Rosner, Narracja jako struktura rozumienia, "Teksty Drugie" 1999 nr 3.
17. M. L. Ryan, Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory, Bloomington 1991.
18. J. Tokarska-Bakir, Obraz osobliwy, hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści, Kraków 2000.
19. D. Ulicka, Wstęp, W: Propp, Nie tylko bajka, wybór i tłum. D. Ulicka, Warszawa 2000.
20. H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, Kraków 1999.
21. A. Wilkoń, Nanatologie polonaise, Approches préliminaires, "Etudes Romanesques" 1994 nr 2.
22. W kręgu zagadnień teorii powieści, red. J. Sławiński, Wrocław 1967.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

20

End page:

30

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund