Object structure

Title:

Modalność - literaturoznawstwo i kognitywizm

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2001)

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

literary studies ; cognitivism ; modality

References:

1. M. Bachtin, Problem gatunków mowy w: Estetyka twórczości słownej, przeł. D. Ulicka, wstęp i oprac. E. Czaplejewicz, Warszawa 1982, s. 373. ; 2. S. Balbus, Świat ze wszystkich stron świata. O Wisławie Szymborskiej, Kraków 1996. ; 3. I. Bellert, Niektóre postawy modalne w interpretacji semantycznej wypowiedzeń, "Prace Komisji Słowianoznastwa", Kraków, 1971, nr 23, s. 155-169. ; 4. B. Boniecka, O pojęciu modalności. Przegląd problemów badawczych, "Język Polski" 1971, s. 91-110. ; 5. C. Bremond, La logique des possibles narratives, "Communications" 1966, nr 8. ; 6. J. Derrida, Głos i fenomen (1967) przeł. B. Banasiak, Warszawa 1997. ; 7. J. Derrida, Sygnatura, zdarzenie, kontekst w: Pismo filozofii, tłum. B. Banasiak, Kraków 1993, s. 279. ; 8. L. Doleżel, Narrative Modalities w: T. Eaton, Essays in Literary Semantics, Heidelberg 1978, s. 93-102. ; 9. L. Doleżel, Narrative Modes in Czech Literature, Toronto 1978. ; 10. L. Doleżel, Semantyka narracji przeł. B.M. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1985, z. 2, s. 303. ; 11. J.F. Durey, Realism and Narrative Modality. The Hero and Heroine in Eliot, Tolstoy and Flaubert, Tubingen 1993. ; 12. T. Eaton, Literary Semantics: Modality and "Style", Heidelberg 1978. ; 13. Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław 1974. ; 14. R. Fowler, Language in the News. Discourse and Ideology in the Press, London 1991. ; 15. R. Fowler, The Language of George Orwell, London 1995. ; 16. Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa 1968, s. 351. ; 17. J. Greimas, Elementy gramatyki strukturalnej, przeł. Z Kruszyński, "Pamiętnik Literacki" 1984, z. 4, s. 177-198. ; 18. J. Greimas, Semantique structurale, Paris 1966. ; 19. E. Jędraszko, Modalność w języku i tekście: od gramatyki do stylistyki w: Kategorie pragmatyczne w tekście literackim, pod red. E. Sławkowej, b. m., b. d., s. 113-155. ; 20. Język-umysł-kultura, wybór J. Bartmiński, tłum. różni, Warszawa 1999. ; 21. W.G. Lycan, Meaning and Modality, London 1994. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-0936-9. ; 22. A. Łebkowska, Fikcja jako możliwość, Kraków 1978. ; 23. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką, Kraków 2001. ; 24. A. Martuszewska, Powieść i prawdopodobieństwo, Kraków 1992. ; 25. M. R. Mayenowa, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wyd. II, Warszawa 1974. ; 26. Narracja jako sposób rozumienia świata, pod red. J. Trzebińskiego, Gdańsk 2002. ; 27. M. Nowotna, Le Sujet et son identité. Dans le discours littéraire polonais contemporain. Analyse Sèmio-Linguistique, Kraków-Paryż 1993. ; 28. R. Nycz, Literatura modalności, "Teksty" 1980, nr 2, s. 70. ; 29. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria), Wrocław 1985, s. 61-83. ; 30. J. Quigley, The Grammar of Autobiography. A Developmental Account, New Jersey 2000. ; 31. E. Sapir, Kultura, język, osobowość, tłum. B. Stanosz, R. Zimand, wstęp A. Wierzbicka, 1978, s. 153. ; 32. G. Sinko, Kryzys języka w dramacie współczesnym. Rzeczywistość czy złudzenie, Wrocław 1977. ; 33. G. Sinko, Postać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku, Wrocław 1988. ; 34. T. Skubalanka, O modalności poetyckiej na przykładzie wybranych wierszy J. Czechowicza, w: Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin 1991, s. 71-95. ; 35. J. Sławiński, Pisma Wybrane, t. IV, s. 116-136. 44 ; 36. J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Pisma Wybrane, Kraków 2000, s. 56-57. ; 37. J. Sławiński, w: M. Głowiński, J. Stawiński, Wstęp do: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia, Wrocław 1987, s. LXXV. ; 38. T. Todorov, Poetyka, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1984, s. 45. ; 39. Uczucia w języku i w tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000. ; 40. D. Ulicka, Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia R. Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej, Warszawa 1999, s. 243-283. ; 41. V. N. Vołoszynow, Marksizm i filosofia jazyka. Osnownyje probliemy socjologiczeskowo metoda w naukie o jazykie, Leningrad 1930. ; 42. D. Wesling, T. Sławek, Literary Voice. The Calling of Jonah, New York, 1995. ; 43. B. L. Whorf, Język myśl, rzeczywistość, tłum. T. Hołówka, Warszawa 1982, s.173.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

31

End page:

49

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: