Object

Title: Recepcja literatury: przedmiot, zakresy, cele badań. Komentarz do tytułu i "postscriptum"

Creator:

Skrendo, Andrzej

Date issued/created:

2001

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2001)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Text pol.

References:

1. E. Balcerzan, Perspektywy poetyki odbioru, w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971, s. 86. ; 2. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przekł. J. Gałuszko, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg i M. Oleksiuk, Warszawa 1994, s. 14. ; 3. U. Eco i in., Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przekł. T. Bieroń, Kraków 1996, s. 65. ; 4. S. Fish, Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności, przekł. K. Arbiszewski, przekł. przejrzał A. Szahaj, „Teksty Drugie" 1999 nr 6, s. 169.4. S. Fish, Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności, przekł. K. Arbiszewski, przekł. przejrzał A. Szahaj, „Teksty Drugie" 1999 nr 6, s. 169.4. S. Fish, Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności, przekł. K. Arbiszewski, przekł. przejrzał A. Szahaj, "Teksty Drugie" 1999, nr 6, s. 169. ; 5. S. Fish, Is There a Text in This Class The Authority of Interpretive Communities, Cambridge 1980. ; 6. M. Głowiński, Od metod zewnętrznych i wewnętrznych do komunikacji literackiej, w: Poetyka i okolice, Warszawa 1992 (zwłaszcza s. 17-23). ; 7. R. Handke, Dialektyka komunikacji literackiej, w: Marksizm. Kultura. Literatura, red. B. Owczarek i K. Rutkowski, Warszawa 1982, s. 91. ; 8. R. Ingarden, Dzieło literackie i jego konkretyzacje, w: Szkice z filozofii literatury, wstęp W. Stróżewski, Kraków 2000, s. 71, przypis 2. ; 9. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przekł. M. Turowicz, Warszawa 1988, s. 420, przypis 1. ; 10. H. R. Jauss, Historia literatury jako prowokacja dla nauki o literaturze, w: Historia literatury jako prowokacja, przekł. M. Łukasiewicz, posłowie K. Bartoszyński, Warszawa 1999, s. 145. ; 11. J. Knob, A Talent for Bricolage An Interview with Richard Rorty, "The Dualist", 1995, no. 2. ; 12. R. Rorty, Deconstruction and Circumvention, w: Philosophical Papers, vol. 2, Cambridge 1991, s. 86. ; 13. R. Rorty, Dziewiętnastowieczny idealizm a dwudziestowieczny tekstualizm, w: Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980, przekł. Cz. Karkowski, przekł. przejrzał i przedmową opatrzył A. Szahaj, Warszawa 1998, s. 197. ; 14. R. Rorty, Teksty i grudki, w: Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne. Tom I, przekł. J. Margański, Warszawa 1999, s. 121. ; 15. J. Sławiński, Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, w: Próby teoretycznoliterackie, Kraków 2000, s. 102. ; 16. J. Sławiński, T. Bujnicki, Problemy odbioru i odbiorcy, Wrocław 1977.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

87

End page:

93

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57880 ; oai:rcin.org.pl:57880 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Jan 29, 2016

Number of object content hits:

1 522

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/72420

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information