Object structure

Title:

Pośmiertny tryumf genologii

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2001)

Creator:

Grochowski, Grzegorz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

literary studies ; genology ; literary work

References:

1. J. Abramowska, Gatunek i temat, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki "Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej", t. LXXXII, Warszawa 2000, 59-60. ; 2. E. Balcerzan, Nowe formy w pisarstwie i wynikające stąd porozumienia, w: Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozielecki, Warszawa 1999, s. 369. ; 3. Z. Bauer, Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego, Warszawa 2001. ; 4. W. Bolecki, Gatunki i potwory, "Teksty Drugie" 1999, nr 6, s. 4-5. ; 5. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000. ; 6. Estetyczne przestrzenie współczesności red. A. Zeidler-Janiszewska, Warszawa 1996. ; 7. Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 1, Mowy piękno wielorakie, red. D. Ostaszewska, Katowice 2000. ; 8. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej (1965), w: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, wyd. 2, Kraków 1997, s. 55. ; 9. B. Kaniewska, Świat w granicach "ja". O narracji pierwszoosobowej, Poznań 1997. ; 10. A. Morawiec, Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kraków 2000. ; 11. I. Opacki, Genologia a historycznoliterackie konkrety, w: Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983, s. 113. ; 12. R. Rorty, Filozofia jako rodzaj pisarstwa (1978), przeł. C. Karkowski, w: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów, red. S. Czerniak, A. Szahaj, Warszawa 1996. ; 13. W. Tomasik, O ludyczności tekstu literaturoznawczego, "Teksty Drugie" 1990 ,nr 5/6. ; 14. M. Wołk, Tekst w dwóch kontekstach. Narracja pierwszoosobowa w powieściach Kazimierza Brandysa, Toruń 1999. ; 15. A. Zawadzki, Gatunki nowoczesnego pisarstwa filozoficznego: dialog i portret, "Pamiętnik Literacki" 2000, z. 4. ; 16. Cz. Zgorzelski, Duma, poprzedniczka ballady, Toruń 1949. ; 17. Cz. Zgorzelski, O pierwszych balladach Mickiewicza, "Pamiętnik Literacki" 1948.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

100

End page:

110

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: