Object structure

Title:

Dlaczego to nie Apollo, lecz Dionizos jest patronem filozofii

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2001)

Creator:

Okopień, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2001

Description:

21 cm ; Text pol.

Subject and Keywords:

philosophy ; Dionysus ; Apollo

References:

1. Ajschylos, Prometeusz w okowach, przeł. S. Srebrny, w: Ajschylos Tragedie, Warszawa 1954.
2. Arystoteles, Poetyka, przeł. H. Podbielski, Wrocław 1983.
3. N. Chiaromonte, Lektury greckie, przeł. S. Kasprzysiak, "Res Publica" 1991, nr 2, s. 81.
4. G. Colli, Narodziny filozofii, przeł. S. Kasprzysiak, Warszawa-Kraków 1991, s. 23-31.
5. G. Colli, Po Nietzschem, przeł. S. Kasprzysiak, Kraków 1994, s. 41.
6. H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, t. 1, Berlin 1960, s. 177.
7. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, t. 1, Od epoki kamiennej do misteriów eleuzyńskich, przeł. S. Tokarski, Warszawa 1983, s. 250.
8. Eurypides, Bachantki, przeł. J. Lanowski, w: Eurypides Tragedie, Warszawa 1980.
9. M. Foucault, Historia seksualności, t. 2, przeł. T. Komendant, Warszawa 1995.
10. R. Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Warszawa 1968, s. 23.
11. M. Heidegger, Brief über den "Humanismus", w: Wegmarken, Frankfurt am Main 1976, s. 356.
12. Hezjod, Narodziny bogów, przeł. J. Łanowski, Warszawa 1999.
13. C. G. Jung, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1976, s. 102-105.
14. K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, przeł. I. Kania, Kraków 1997, s. 276.
15. A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona, Warszawa 1971, s. 149.
16. J. Legowicz, Filozofia starożytna Grecji i Rzymu, Warszawa 1969, s. 81.
17. K. Leśniak, Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej, Warszawa 1972, s. 192.
18. F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł. B. Baran, Kraków 1994, s. 70.
19. F. Nietzsche, Pisma pozostałe 1862-1875, przeł. B. Baran, Kraków 1993, s. 54.
20. Platon, Fajdros, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.
21. Platon, Ion, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.
22. Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, t. 1, Warszawa 1958.
23. Platon, Prawa, przeł. M. Maykowska, Warszawa 1960.
24. Platon, Protagoras, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1958.
25. Platon, Timajos, przeł. P. Siwek, Warszawa 1986.
26. Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1982.
27. H. Podbielski, Wstęp, w: Arystoteles Poetyka, s. LXXIII.
28. P. Ricoeur, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz i M. Ochab, Warszawa 1986, s. 205.
29. G. Thomson, Ajschylos i Ateny. Studium nad społeczną genezą dramatu, przeł. A. Dębnicki, Warszawa 1956, s. 391.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

151

End page:

164

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund