Object structure

Title:

Pan Tadeusz - i co dalej?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1997)

Creator:

Stefanowska, Zofia

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J. Bachórz, Słowacki w Soplicowie, w: „W krainie pamiątek". Prace ofiarowane Profesorowi Bogdanowi Zakrzewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1996, s. 218. ; 2. W. Floryan, Wstęp do [Pana Tadeusza] w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, pod red. J. Kleinera, t. XIII, cz. 2, Wrocław 1963, s. 321. ; 3. M. Giergielewicz, Napoleon w „ Panu Tadeuszu ", w: Studia i spotkania literackie, Warszawa 1983, s. 57. ; 4. J. Iwaszkiewicz, Litwa w roku 1812, Kraków 1912, s. 234. ; 5. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości, t. IV, cz. 2, Warszawa 1927, s. 344. ; 6. S. Makowski, „Pan Tadeusz" Juliusza Słowackiego, „Poezja" 1984 nr 11/12. ; 7. A. Mickiewicz, Dzieła, t. IV, oprac. Z. J. Nowak, Warszawa 1995. ; 8. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, wyd. sejm., t. XVI: Rozmowy z. A. Mickiewiczem, oprac. St. Pigoń, Warszawa 1933, s. 510-511. ; 9. C. Norwid, Pisma wszystkie, oprac. J. W. Gomulicki, t. VI, Warszawa 1971, s. 454-455. ; 10. H. Stankowska, Trzy fragmenty „mickiewiczowskie" w twórczości J. Słowackiego, „Sprawozdania Opolskiego Tow. Przyjaciół Nauk". Wydz. II. Seria B, 1969 nr 7, Wrocław 1971, s. 114. ; 11. S. Treugutt, Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie, pod red. M. Prussak, Warszawa 1993, s. 15. ; 12. A. Witkowska, Jak Słowacki pisał Mickiewicza, w: Słowacki mistyczny, pod red. M. Janion i M. Żmigrodzkiej, Warszawa 1981, s. 275. ; 13. A. Witkowska „Pan Tadeusz" emigracją naznaczony, w: Trzynaście arcydzieł romantycznych, pod red. E. Kiślak i M. Gumkowskiego, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

5

End page:

17

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: