Object structure

Title:

Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1997)

Creator:

Konicka, Hanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. S. Barańczak, Patyk Mirona Białoszewskiego, w: Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod red. K. Bartoszyńskiego [i in.], Kraków 1974, s. 342-355.
2. S. Barańczak, Rzeczywistość Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993, s. 10.
3. M. Białoszewski, Było i było, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 398.
4. M. Białoszewski, Mówienie o pisaniu, przedm. w: M. Białoszewski, Poezje wybrane, Warszawa 1976, s. 12.
5. M. Białoszewski, Oho, Warszawa 1985, s. 62.
6. M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa, 1987, s. 174.
7. M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. 4: Donosy rzeczywistości, Warszawa 1989.
8. M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. 5: Szumy, zlepy, ciągi, Warszawa 1989.
9. D. Combe, Les genres littéraires, Paryż 1992, s. 17.
10. N. Frye, Mit, fikcja i przemieszczenie, tłum. E. Muskat-Tabakowska, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego" pod red. M. Głowińskiego i H. Markiewicza, t. 1: 1968-1974, Wrocław 1977.
11. M. Głowiński, Białoszewskiego gatunki codzienne, w: Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993, s. 146.
12. M. Głowiński, Małe narracje Mirona Białoszewskiego, w: Gry powieściowe. Warszawa 1972.
13. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1960, s. 229-247.
14. R. Ingarden, O tak zwanej „prawdzie" w literaturze, w: Studia z estetyki, t. 1, Warszawa 1966, s. 415-464.
15. M. Janion, Wojna i forma, w: Literatura wobec wojny i okupacji, pod. red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1976.
16. H. Konicka, Être poète et ne pas être fier. Rotations des choses de Miron Białoszewski. Prémisses d'un programme, „Revue des Etudes Slaves" 1991 z. 2.
click here to follow the link
17. H. Laborit, Eloge de la fuite, Paryż 1976, s. 38.
18. M. Meyer, Langage et littérature, Paryż 1992, s. 168-185.
19. Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage, Paryż 1995, s. 320.
20. Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.
21. T. Pavel, Univers de la fiction, Paris 1988.
22. P. Ricoeur, Temps et récit, t. 2, La configuration dans le récit de fiction, Paryż 1984.
23. Rozmowa Leszka Elektorowicza z Mironem Białoszewskim „Życie Literackie" 1958 nr 32.
24. J.R. Searle, Expression and Meaning, Cambridge 1979.
click here to follow the link
25. J.R. Searle, The Logical status of fictional discourse, w: „New Literary History" 1975, vol. 6.
click here to follow the link
26. J.R. Searle, Sens et expression. Etudes de theorie des actes de langage, Paris, 1982.
27. J. Sławiński, Białoszewski: sukces wycofania się, w: M. Białoszewski, Wiersze, Warszawa 1976, s. 8.
28. A. Sobolewska, Ja - to ktoś znajomy. O późnej twórczości Mirona Białoszewskiego, w: Mistyka dnia powszedniego, Warszawa 1992.
29. A. Sobolewska, „Lepienie widoku z domysłu". Percepcja świata w prozie Mirona Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.
30. M. Stala, Czy Białoszewski jest poetą metafizycznym?, w: Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993.
31. To w czym się jest, rozmowa Anny Trznadel-Szczepanek z Mironem Białoszewskim w dniu 2 II 1983, „Twórczość" 1983 nr 9, s. 29-38.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

63

End page:

80

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund