Object structure

Title:

Kulturowy sens gatunkowych decyzji Mirona Białoszewskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (1997)

Creator:

Konicka, Hanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. S. Barańczak, Patyk Mirona Białoszewskiego, w: Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych, pod red. K. Bartoszyńskiego [i in.], Kraków 1974, s. 342-355. ; 2. S. Barańczak, Rzeczywistość Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993, s. 10. ; 3. M. Białoszewski, Było i było, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 398. ; 4. M. Białoszewski, Mówienie o pisaniu, przedm. w: M. Białoszewski, Poezje wybrane, Warszawa 1976, s. 12. ; 5. M. Białoszewski, Oho, Warszawa 1985, s. 62. ; 6. M. Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa, 1987, s. 174. ; 7. M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. 4: Donosy rzeczywistości, Warszawa 1989. ; 8. M. Białoszewski, Utwory zebrane, t. 5: Szumy, zlepy, ciągi, Warszawa 1989. ; 9. D. Combe, Les genres littéraires, Paryż 1992, s. 17. ; 10. N. Frye, Mit, fikcja i przemieszczenie, tłum. E. Muskat-Tabakowska, w: Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego" pod red. M. Głowińskiego i H. Markiewicza, t. 1: 1968-1974, Wrocław 1977. ; 11. M. Głowiński, Białoszewskiego gatunki codzienne, w: Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993, s. 146. ; 12. M. Głowiński, Małe narracje Mirona Białoszewskiego, w: Gry powieściowe. Warszawa 1972. ; 13. R. Ingarden, O dziele literackim, Warszawa 1960, s. 229-247. ; 14. R. Ingarden, O tak zwanej „prawdzie" w literaturze, w: Studia z estetyki, t. 1, Warszawa 1966, s. 415-464. ; 15. M. Janion, Wojna i forma, w: Literatura wobec wojny i okupacji, pod. red. M. Głowińskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1976. ; 16. H. Konicka, Être poète et ne pas être fier. Rotations des choses de Miron Białoszewski. Prémisses d'un programme, „Revue des Etudes Slaves" 1991 z. 2. ; click here to follow the link ; 17. H. Laborit, Eloge de la fuite, Paryż 1976, s. 38. ; 18. M. Meyer, Langage et littérature, Paryż 1992, s. 168-185. ; 19. Nouveau Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du Langage, Paryż 1995, s. 320. ; 20. Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993. ; 21. T. Pavel, Univers de la fiction, Paris 1988. ; 22. P. Ricoeur, Temps et récit, t. 2, La configuration dans le récit de fiction, Paryż 1984. ; 23. Rozmowa Leszka Elektorowicza z Mironem Białoszewskim „Życie Literackie" 1958 nr 32. ; 24. J.R. Searle, Expression and Meaning, Cambridge 1979. ; click here to follow the link ; 25. J.R. Searle, The Logical status of fictional discourse, w: „New Literary History" 1975, vol. 6. ; click here to follow the link ; 26. J.R. Searle, Sens et expression. Etudes de theorie des actes de langage, Paris, 1982. ; 27. J. Sławiński, Białoszewski: sukces wycofania się, w: M. Białoszewski, Wiersze, Warszawa 1976, s. 8. ; 28. A. Sobolewska, Ja - to ktoś znajomy. O późnej twórczości Mirona Białoszewskiego, w: Mistyka dnia powszedniego, Warszawa 1992. ; 29. A. Sobolewska, „Lepienie widoku z domysłu". Percepcja świata w prozie Mirona Białoszewskiego, w: Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993. ; 30. M. Stala, Czy Białoszewski jest poetą metafizycznym?, w: Pisanie Białoszewskiego pod red. M. Głowińskiego i Z. Łapińskiego, Warszawa 1993. ; 31. To w czym się jest, rozmowa Anny Trznadel-Szczepanek z Mironem Białoszewskim w dniu 2 II 1983, „Twórczość" 1983 nr 9, s. 29-38.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

63

End page:

80

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: