Object structure

Title:

Intertekstualność a poznanie u Lema

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1992)

Creator:

Jarzębski, Jerzy

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1992

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Lem, Stanisław ; cognition ; intertextuality

References:

1. S. Amsterdamski, Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, Warszawa 1983, s. 139-165. ; 2. M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, przeł. N. Modzelewska, Warszawa 1970. ; 3. S. Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem, Kraków 1987. ; 4. C. Brooke-Rose, A Rhetoric of the Unreal. Studies in narrative and Structure, especially of the fantastic, Cambridge 1983, s. 243-245. ; 5. I. Csicsery-Ronay, Jr. Modelowanie Chaosfery: Stanisława Lema rozmowy z Obcymi, "Teksty Drugie" 1992, nr 3, s. 30. ; 6. J. Culler, Presupozycje i intertekstualność, przeł. K. Rosner, "Pamiętnik Literacki" 1980, z. 3, s. 297-299. ; 7. P. K. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą? Wezwanie do tolerancji w kwestiach epistemologicznych, w: idem, Jak być dobrym empirystą, przeł. K. Zamiara, Warszawa 1979, s. 25. ; 8. G. Genette: Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982. ; 9. J. Kristeva, Semeiotiké. Recherches pour une sémanalyse (Extraits), Paris 1978, s. 85. ; 10. T. Kuhn, Logika odkrycia naukowego czy psychologia badań?, w: idem, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1985, s. 370-405. ; 11. T. Kuhn, Raz jeszcze o paradygmatach, w: idem, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1985, s. 406-439. ; 12. T. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, przeł. H. Ostromęcka, Warszawa 1966. ; 13. S. Lem, Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, wyd. zmień., Kraków 1988. ; 14. R. Nycz, Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy, "Pamiętnik Literacki" 1989, z. 2. ; 15. W. Van Orman Quine, Z punktu widzenia logiki. Eseje logiczno-filozoficzne, przeł. B. Stanosz, Warszawa 1969, s. 65. ; 16. P. Parrinder, Characterisation in science fiction: Two approaches, w: Science Fiction. A critical guide, ed. P. Parrinder, London-New York 1979, s. 159. ; 17. P. Parrinder, Science Fiction. Its Criticism and Teaching, London and New York 1980, s. 108-111. ; 18. P. Parrinder, The alien encounter: or Mrs Brown and Mrs Le Guin, w: Science Fiction. A critical guide, ed. P. Parrinder, London-New York 1979, s. 159. ; 19. J. J. Pierce, Great Themes of Science Fiction. A Study in Imagination and Evolution, New York 1987. ; 20. K. R. Popper, Epistemology Without a Knowing Subject, w: idem, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, Oxford 1972, s. 106-152. ; 21. K. R. Popper, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, Oxford 1972. ; 22. K. R. Popper, Truth, Rationality and the Growth of Scientific Knowledge, w: idem, Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge, London 1963, s. 231-236. ; 23. J. Tierney, Fanatyk domowej kuchni, przeł. A. Nakoniecznik, "Fantastyka" 1987, nr 8, s. 51.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

53

End page:

71

Resource Type:

Article

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: