Object structure

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1992)

Creator:

Balcerzan, Edward

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1992

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Przyboś, Julian ; metaphysics ; history of literature

References:

1. Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, wybór, przekład, wstęp, opracowanie S. Barańczak, Warszawa 1982, s. 5.
2. S. Barańczak, Nonsensista to śmieszniejszy poeta metafizyczny, "Arkusz" 1991 nr 2, s. 1.
3. S. Barańczak, Tablica z Macondo, Londyn 1990, s. 222, 239-240.
4. G. Sidney Brett, Historia psychologii w opracowaniu R. S. Petersa, przeł. J. Makota, Warszawa 1969, s. 10.
5. M. Głowiński i J. Sławiński, Wstęp, w: Poezja polska okresu międzywojennego, Wrocław 1987, cz. I, s. XLIII-XLVI.
6. Z. Herbert, Do Ryszarda Krynickiego — list, w: idem, Raport z oblężonego miasta i inne wiersze, Paryż 1983, s. 26.
7. W. Majakowski, Pełnym głosem, przeł. A. Ważyk, w: idem, Wiersze i poematy, Warszawa 1949, s. 317.
8. J. Przyboś, Zapiski bez daty. Szkice i notatki, Warszawa 1970, s. 65.
9. R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, s. 106.
10. Sytuacje liryczne. Wybór poezji, wstęp E. Balcerzan, wybór E. Balcerzan i A. Legeżyńska, Wrocław 1989, s. XI.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

20

End page:

34

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund