Object structure

Title:

Metafora absolutu

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1992)

Creator:

Delaperrière, Maria

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1992

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

metafora ; absolut ; poezja polska 20 w.

References:

1. J. Beaufort, De l'existentialisme à Heidegger, Librairie Philosophique, J. Orin, 1986, s. 43.
2. M. Delaperrière, Les avant-gardes polonaise et la poésie européenne (1918-1930), Paris 1990.
3. El Lissitzky, Der Suprematismus des Weltaufbaus, w: El Lissitzky, Maler, Architekt, Typograf, Fotograf, Dresden 1967, s. 329.
4. R. Jakobson, Pojęcie cech dystynktywnych w językoznawstwie. Wspomnienia i rozważania, w: Językoznawstwo strukturalne, wybór tekstów i red. H. Kurkowska i A. Weinsberg, Warszawa 1979, s. 19-20.
5. J. Kwiatkowski, Świat poetycki Juliana Przybosia, Warszawa 1972.
6. K. Malewicz, Écrits par A. B. Nakow, ed. Camps Libres 1975, s. 350.
7. K. Malewicz, O poezji, "Izobrazitielnoje iskusstwo" 1919 nr 1, s. 34.
8. J. Przyboś, Ciężar poematu, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 107.
9. J. Przyboś, Deszcz, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 27.
10. J. Przyboś, Kamyk z wysokich gór, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 223.
11. J. Przyboś, Ląd, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 108.
12. J. Przyboś, Mostar, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 108.
13. J. Przyboś, Motyl, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 20.
14. J. Przyboś, Na wzniesieniu najdalszym, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 132.
15. J. Przyboś, Nieobecność, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 325.
16. J. Przyboś, Nieruchomość, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 286.
17. J. Przyboś, Obraz. Pamięci Władysława Strzemińskiego, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 279.
18. J. Przyboś, Ów halcyjon, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 13.
19. J. Przyboś, Początek, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 16.
20. J. Przyboś, Próba, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 335-336.
21. J. Przyboś, Przemienienie, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 295.
22. J. Przyboś, Przypisek do Hymnu, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 334.
23. J. Przyboś, Repetitorium, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 231.
24. J. Przyboś, Sens poetycki, Kraków 1967, t. 1, s. 52.
25. J. Przyboś, Sens poetycki, Kraków 1967, t. 2, s. 241.
26. J. Przyboś, Ścięcie jaworu, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 518.
27. J. Przyboś, Słońce ze wzgórz Gwoźnicy, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 163.
28. J. Przyboś, Światło w katedrze, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 305.
29. J. Przyboś, Tęcza na burzy, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 205.
30. J. Przyboś, Urywek, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 126.
31. J. Przyboś, Czy uwierzysz?, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 110.
32. J. Przyboś, Widok z wieży Notre-Dame, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 403.
33. J. Przyboś, Widzenie katedry w Chartres, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 304.
34. J. Przyboś, Z pamięci, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 143.
35. J. Przyboś, Z rozłamu dwu mórz, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 97.
36. J. Przyboś, Z Tatr, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 98.
37. J. Przyboś, Zapiski bez daty, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 110.
38. J. Przyboś, Znikłe czółno, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 110.
39. J. Przyboś, Żyje, wołać, w: idem, Utwory poetyckie, Warszawa 1971, s. 26.
40. P. Ricoeur, La metaphore vive, Paris 1975, s. 367.
41. W. P. Szymański, Julian Przyboś, Warszawa 1978, s. 59.
42. A. Sandauer, Esteta czy Scyta? albo Robotnik wyobraźni, w: idem, Poeci trzech pokoleń, Warszawa 1977.
43. A. Turowski, Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910-1930, Warszawa 1990.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

35

End page:

55

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego