Object structure

Title:

"Szatańska pycha" Norwida

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1992)

Creator:

Zach-Błońska, Joanna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1992

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Norwid, Cyprian Kamil ; polish poetry (19 c.)

References:

1. M. Adamiec, Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883, Wrocław 1991.
2. S. Balbus, Ewolucja i rewolucja intertekstualna, w: idem, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990.
3. J. Błoński, Norwid wśród prawnuków, "Twórczość" 1967 nr 5, s. 70-72.
4. M. Głowiński, Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego, w: idem, Style odbioru, Kraków 1977, s. 60.
5. W. Szymanowski, Literaci warszawscy, w: W. Szymanowski, A. Niewiarowski, Wspomnienia o Cyganerii Warszawskiej, oprac. J. W. Gomulicki, Warszawa 1964, s. 157.
6. K. Wyka, Pochwala niejasności Norwida, w: K. Wyka, Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989, s. 196.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

73

End page:

77

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund