Object structure

Title:

Fragment i całość czyli Dylematy nowoczesności

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1997)

Creator:

Delaperrière, Maria

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Barthes par lui-même, Paris 1975, s. 86.
2. R. Barthes, Mythologies, Paris 1957, s. 234.
3. Ch. Baudelaire, La peintre de la vie moderne, w: Oeuvres complètes, Paris 1968, s. 1163-1164.
4. M. Białoszewski, Do NN, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 85.
5. M. Białoszewski, Domyślam się, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 250.
6. M. Białoszewski, los? co? los?, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 267.
7. M. Blanchot, Ecritures du désastre, Paris 1980, s. 79, 137, 203.
8. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów, „Teksty Drugie" 1993 nr 1.
9. L. Chwistek, Wielość rzeczywistości w sztuce, w: Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923, Kraków 1968, s. 26.
10. T. Czyżewski, De Profundis, w: Noc-Dzień, Kraków 1922.
11. M. Delaperrière, Arkana modernizmu, „Teksty Drugie" 1994 nr 4-5.
12. A. Ehrenzweig, L'Ordre caché de l'art, 1967.
13. A. Fiut, Moment wieczny, Warszawa 1993.
14. G. Genette, Figures I, Paris 1966.
15. M. Głowiński, Maska Dionizosa, „Twórczość" 1961 nr 11, s. 73-106.
16. W. Gombrowicz, Ferdydurke, Paryż 1969, s. 18, 77.
17. R. Heyndels, La pensée fragmentaire, Bruxelles 1985, s. 27.
18. B. Jasieński, Przejechali. Kinematograf, w: But w butonierce, Kraków 1921.
19. B. Jasieński, Wiosenno, [1921].
20. Z. Łapiński, Postmodernizm. Co to i po co?, „Teksty Drugie" 1993 nr 1.
21. F. Marinetti, Le Roi de Bombance, „Mercure de France" 1905.
22. Cz. Miłosz, Metafizyczna pauza, Kraków 1989, s. 78.
23. Cz. Miłosz, Zen codzienny, w: Dalsze okolice, Kraków 1991, s. 66.
24. F. Nietzsche, Considératons inactuelles, t. 2, tłum. P. Rusch, Paris 1990, s. 96.
25. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 243.
26. T. Peiper, Miasto, masa, maszyna, „Zwrotnica", lipiec 1922.
27. J. Przyboś, J, [wiersz], w: Utwory poetyckie, Kraków 1984, s. 45.
28. J. Przyboś, Nowoczesność - co to jest, w: Sens poetycki, Kraków 1967, t. 1, s. 225.
29. J. Przyboś, Znikłe czółno, w: Utwory poetyckie, Kraków 1984, s. 79.
30. T. Różewicz, Białe groszki, w: Słowo po słowie, Katowice 1994, s. 109.
31. T. Różewicz, Larwa, w: Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 658.
32. T. Różewicz, Nowy człowiek, w tomie: Słowo po słowie, Katowice 1994, s. 108.
33. T. Różewicz, Propozycja druga, w: Słowo po słowie, Katowice 1994, s. 123.
34. T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, w: Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 280.
35. J. Stur, Czego chcemy, „Zdrój" 1920, t. X, z. 4-5.
36. J. Tuwim, Protoplasta, w: Czyhanie na Boga, Warszawa 1918.
37. C. Vigée, Aux sources de la littérature moderne, Ph. Nadal 1992.
38. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy prowadził Czesław Miłosz, London 1977, s. 24-25.
39. A. Wat, Ja z jednej ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, w: Poezje zebrane, Kraków 1992, s. 138.
40. S. I. Witkiewicz Teoria czystej formy, w: Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923, Kraków 1968, s. 198-199.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

21

End page:

42

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: