Object structure

Title:

Fragment i całość czyli Dylematy nowoczesności

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1997)

Creator:

Delaperrière, Maria

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Barthes par lui-même, Paris 1975, s. 86. ; 2. R. Barthes, Mythologies, Paris 1957, s. 234. ; 3. Ch. Baudelaire, La peintre de la vie moderne, w: Oeuvres complètes, Paris 1968, s. 1163-1164. ; 4. M. Białoszewski, Do NN, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 85. ; 5. M. Białoszewski, Domyślam się, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 250. ; 6. M. Białoszewski, los? co? los?, w: Utwory zebrane, t. 1, Warszawa 1987, s. 267. ; 7. M. Blanchot, Ecritures du désastre, Paris 1980, s. 79, 137, 203. ; 8. W. Bolecki, Polowanie na postmodernistów, „Teksty Drugie" 1993 nr 1. ; 9. L. Chwistek, Wielość rzeczywistości w sztuce, w: Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923, Kraków 1968, s. 26. ; 10. T. Czyżewski, De Profundis, w: Noc-Dzień, Kraków 1922. ; 11. M. Delaperrière, Arkana modernizmu, „Teksty Drugie" 1994 nr 4-5. ; 12. A. Ehrenzweig, L'Ordre caché de l'art, 1967. ; 13. A. Fiut, Moment wieczny, Warszawa 1993. ; 14. G. Genette, Figures I, Paris 1966. ; 15. M. Głowiński, Maska Dionizosa, „Twórczość" 1961 nr 11, s. 73-106. ; 16. W. Gombrowicz, Ferdydurke, Paryż 1969, s. 18, 77. ; 17. R. Heyndels, La pensée fragmentaire, Bruxelles 1985, s. 27. ; 18. B. Jasieński, Przejechali. Kinematograf, w: But w butonierce, Kraków 1921. ; 19. B. Jasieński, Wiosenno, [1921]. ; 20. Z. Łapiński, Postmodernizm. Co to i po co?, „Teksty Drugie" 1993 nr 1. ; 21. F. Marinetti, Le Roi de Bombance, „Mercure de France" 1905. ; 22. Cz. Miłosz, Metafizyczna pauza, Kraków 1989, s. 78. ; 23. Cz. Miłosz, Zen codzienny, w: Dalsze okolice, Kraków 1991, s. 66. ; 24. F. Nietzsche, Considératons inactuelles, t. 2, tłum. P. Rusch, Paris 1990, s. 96. ; 25. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993, s. 243. ; 26. T. Peiper, Miasto, masa, maszyna, „Zwrotnica", lipiec 1922. ; 27. J. Przyboś, J, [wiersz], w: Utwory poetyckie, Kraków 1984, s. 45. ; 28. J. Przyboś, Nowoczesność - co to jest, w: Sens poetycki, Kraków 1967, t. 1, s. 225. ; 29. J. Przyboś, Znikłe czółno, w: Utwory poetyckie, Kraków 1984, s. 79. ; 30. T. Różewicz, Białe groszki, w: Słowo po słowie, Katowice 1994, s. 109. ; 31. T. Różewicz, Larwa, w: Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 658. ; 32. T. Różewicz, Nowy człowiek, w tomie: Słowo po słowie, Katowice 1994, s. 108. ; 33. T. Różewicz, Propozycja druga, w: Słowo po słowie, Katowice 1994, s. 123. ; 34. T. Różewicz, Przygotowanie do wieczoru autorskiego, w: Poezje zebrane, Wrocław 1971, s. 280. ; 35. J. Stur, Czego chcemy, „Zdrój" 1920, t. X, z. 4-5. ; 36. J. Tuwim, Protoplasta, w: Czyhanie na Boga, Warszawa 1918. ; 37. C. Vigée, Aux sources de la littérature moderne, Ph. Nadal 1992. ; 38. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozmowy prowadził Czesław Miłosz, London 1977, s. 24-25. ; 39. A. Wat, Ja z jednej ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, w: Poezje zebrane, Kraków 1992, s. 138. ; 40. S. I. Witkiewicz Teoria czystej formy, w: Polska awangarda poetycka. Programy lat 1917-1923, Kraków 1968, s. 198-199.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

21

End page:

42

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: