Object structure

Title:

Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1997)

Creator:

Ritz, German

Contributor:

Kopacki, Andrzej. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J Bełkot, Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy, Łódź 1980, s. 41 n. ; 2. T. Breza, Adam Grywałd, Warszawa 1977, s. 150. ; 3. Camp grounds. Style and Homosexuality, pod. red. D. Bergman, Amherst 1993. ; 4. M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995, s. 73-97. ; 5. J. Domagalski, Iwaszkiewicz w poszukiwaniu straconego czasu, w: Miejsce Iwaszkiewicza (Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski, t.1 ), pod. red. M. Bojanowskiej, Z. Jarosińskiego, H. Podgórskiej, Warszawa 1995, s. 103 i n. ; 6. J. Domagalski, Proust w literaturze polskiej do 1945 roku, Warszawa 1995. ; 7. A. Fiut, Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Macha, Wrocław 1976. ; 8. E. Jackson Jr., Strategies of Deviance. Studies in Gay Male Representation, Bloomington 1995. ; 9. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 318. ; 10. L. Lindhoff, Einführung in die feministische Literaturtheorie, Stuttgart 1995, s. 77 n. ; 11. A. Łebkowska, Czy „płeć" może uwieść poetykę?, w: Poetyka bez granic, pod. red. W. Boleckiego, W. Tomasika, Warszawa 1995, s. 82. ; 12. E. Łoch, Literatura polska i francuska w publicystyce Iwaszkiewicza, w: Pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza wobec tradycji i współczesności, Lublin 1988, s. 34 n. ; 13. R.A. Padgug, Sexual Matterness. On Conceptualising Sexuality in History, w: History of Homosexuality in Europe and America, pod. red. W. R. Dynesa, S. Donaldsona, New York-London 1992, s. 251-272. ; 14. J. Poradecki, Pisarstwo W. Macha, Łódź 1984, s. 23 n. ; 15. G. Ritz, „Brzezina" i „Panny z Wilka" jako opowiadania antyfilozoficzne, w: Miejsce Iwaszkiewicza (Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski, t.1 ), pod. red. M. Bojanowskiej, Z. Jarosińskiego, H. Podgórskiej, Warszawa 1995, s. 83-101. ; 16. G. Ritz, Eros i sublimacja u Jarosława Iwaszkiewicza, w: „Teksty Drugie" 1994 nr l,s. 29-48. ; 17. G. Ritz, "Rückkehr nach Europa". Klassizistisches Ideal und privates Ich, w: Jarosław Iwaszkiewicz. Ein Grenzgänger der Moderne, Bern 1996, s. 70 i n. ; 18. G. Ritz, Solidarität und sexueller Aussenseiter, w: Enttabuisierung. Essays zur russischen und polnischen Gegenwartsliteratur, pod. red. J.U. Petersa, G. Ritza, Bern 1995, s. 195-208. ; 19. G. Ritz, Wilhelm Mach (1917-1965) - der Erneuerer wider Willen, w: Die polnische Prosa 1956-1976. Modellierung einer Entwicklung, Bern 1990, s. 89. ; 20. G. Ritz, „Zmowa mężczyzn". Paris und die Möglichkeit der Distanz, w: Jarosław Iwaszkiewicz. Ein Grenzgänger der Moderne, Bern 1996, s. 133-145. ; 21. S. Weigel, Die Stimme der Medusa, Dülmen 1987.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

43

End page:

60

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: