Object structure

Title:

Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1997)

Creator:

Ritz, German

Contributor:

Kopacki, Andrzej : Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J Bełkot, Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy, Łódź 1980, s. 41 n.
2. T. Breza, Adam Grywałd, Warszawa 1977, s. 150.
3. Camp grounds. Style and Homosexuality, pod. red. D. Bergman, Amherst 1993.
4. M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995, s. 73-97.
5. J. Domagalski, Iwaszkiewicz w poszukiwaniu straconego czasu, w: Miejsce Iwaszkiewicza (Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski, t.1 ), pod. red. M. Bojanowskiej, Z. Jarosińskiego, H. Podgórskiej, Warszawa 1995, s. 103 i n.
6. J. Domagalski, Proust w literaturze polskiej do 1945 roku, Warszawa 1995.
7. A. Fiut, Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Macha, Wrocław 1976.
8. E. Jackson Jr., Strategies of Deviance. Studies in Gay Male Representation, Bloomington 1995.
9. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 318.
10. L. Lindhoff, Einführung in die feministische Literaturtheorie, Stuttgart 1995, s. 77 n.
11. A. Łebkowska, Czy „płeć" może uwieść poetykę?, w: Poetyka bez granic, pod. red. W. Boleckiego, W. Tomasika, Warszawa 1995, s. 82.
12. E. Łoch, Literatura polska i francuska w publicystyce Iwaszkiewicza, w: Pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza wobec tradycji i współczesności, Lublin 1988, s. 34 n.
13. R.A. Padgug, Sexual Matterness. On Conceptualising Sexuality in History, w: History of Homosexuality in Europe and America, pod. red. W. R. Dynesa, S. Donaldsona, New York-London 1992, s. 251-272.
14. J. Poradecki, Pisarstwo W. Macha, Łódź 1984, s. 23 n.
15. G. Ritz, „Brzezina" i „Panny z Wilka" jako opowiadania antyfilozoficzne, w: Miejsce Iwaszkiewicza (Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski, t.1 ), pod. red. M. Bojanowskiej, Z. Jarosińskiego, H. Podgórskiej, Warszawa 1995, s. 83-101.
16. G. Ritz, Eros i sublimacja u Jarosława Iwaszkiewicza, w: „Teksty Drugie" 1994 nr l,s. 29-48.
17. G. Ritz, "Rückkehr nach Europa". Klassizistisches Ideal und privates Ich, w: Jarosław Iwaszkiewicz. Ein Grenzgänger der Moderne, Bern 1996, s. 70 i n.
18. G. Ritz, Solidarität und sexueller Aussenseiter, w: Enttabuisierung. Essays zur russischen und polnischen Gegenwartsliteratur, pod. red. J.U. Petersa, G. Ritza, Bern 1995, s. 195-208.
19. G. Ritz, Wilhelm Mach (1917-1965) - der Erneuerer wider Willen, w: Die polnische Prosa 1956-1976. Modellierung einer Entwicklung, Bern 1990, s. 89.
20. G. Ritz, „Zmowa mężczyzn". Paris und die Möglichkeit der Distanz, w: Jarosław Iwaszkiewicz. Ein Grenzgänger der Moderne, Bern 1996, s. 133-145.
21. S. Weigel, Die Stimme der Medusa, Dülmen 1987.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

43

End page:

60

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: