Object structure

Title:

Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1997)

Creator:

Ritz, German

Contributor:

Kopacki, Andrzej : Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

gender studies ; seksualność ; poetyka narracji ; niewyrażalność

References:

1. J Bełkot, Rozpad i trwanie. O prozie Tadeusza Brezy, Łódź 1980, s. 41 n.
2. T. Breza, Adam Grywałd, Warszawa 1977, s. 150.
3. Camp grounds. Style and Homosexuality, pod. red. D. Bergman, Amherst 1993.
4. M. Dąbrowski, Polska awangarda prozatorska, Warszawa 1995, s. 73-97.
5. J. Domagalski, Iwaszkiewicz w poszukiwaniu straconego czasu, w: Miejsce Iwaszkiewicza (Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski, t.1 ), pod. red. M. Bojanowskiej, Z. Jarosińskiego, H. Podgórskiej, Warszawa 1995, s. 103 i n.
6. J. Domagalski, Proust w literaturze polskiej do 1945 roku, Warszawa 1995.
7. A. Fiut, Dowód nietożsamości. Proza Wilhelma Macha, Wrocław 1976.
8. E. Jackson Jr., Strategies of Deviance. Studies in Gay Male Representation, Bloomington 1995.
9. Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 318.
10. L. Lindhoff, Einführung in die feministische Literaturtheorie, Stuttgart 1995, s. 77 n.
11. A. Łebkowska, Czy „płeć" może uwieść poetykę?, w: Poetyka bez granic, pod. red. W. Boleckiego, W. Tomasika, Warszawa 1995, s. 82.
12. E. Łoch, Literatura polska i francuska w publicystyce Iwaszkiewicza, w: Pisarstwo Jarosława Iwaszkiewicza wobec tradycji i współczesności, Lublin 1988, s. 34 n.
13. R.A. Padgug, Sexual Matterness. On Conceptualising Sexuality in History, w: History of Homosexuality in Europe and America, pod. red. W. R. Dynesa, S. Donaldsona, New York-London 1992, s. 251-272.
14. J. Poradecki, Pisarstwo W. Macha, Łódź 1984, s. 23 n.
15. G. Ritz, „Brzezina" i „Panny z Wilka" jako opowiadania antyfilozoficzne, w: Miejsce Iwaszkiewicza (Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczowski, t.1 ), pod. red. M. Bojanowskiej, Z. Jarosińskiego, H. Podgórskiej, Warszawa 1995, s. 83-101.
16. G. Ritz, Eros i sublimacja u Jarosława Iwaszkiewicza, w: „Teksty Drugie" 1994 nr l,s. 29-48.
17. G. Ritz, "Rückkehr nach Europa". Klassizistisches Ideal und privates Ich, w: Jarosław Iwaszkiewicz. Ein Grenzgänger der Moderne, Bern 1996, s. 70 i n.
18. G. Ritz, Solidarität und sexueller Aussenseiter, w: Enttabuisierung. Essays zur russischen und polnischen Gegenwartsliteratur, pod. red. J.U. Petersa, G. Ritza, Bern 1995, s. 195-208.
19. G. Ritz, Wilhelm Mach (1917-1965) - der Erneuerer wider Willen, w: Die polnische Prosa 1956-1976. Modellierung einer Entwicklung, Bern 1990, s. 89.
20. G. Ritz, „Zmowa mężczyzn". Paris und die Möglichkeit der Distanz, w: Jarosław Iwaszkiewicz. Ein Grenzgänger der Moderne, Bern 1996, s. 133-145.
21. S. Weigel, Die Stimme der Medusa, Dülmen 1987.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

43

End page:

60

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: