Object structure

Title:

Moje podwójne życie: dwa języki, dwie kultury, dwa światy

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1997)

Creator:

Wierzbicka, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

kultura australijska ; język australijski ; psychologia kulturowa ; kultura polska ; język polski

References:

1. P. Brown, S. Levinson, Politeness. Some universals in language usage, Cambridge 1978.
2. H. P. Grice, Logic and conversation, w: Syntax and semantics. Speech acts, ed. P. Cole, J. Morgan, New York 1975, s. 41-58.
3. E. T. Hall, Beyond culture, New York 1976.
4. E. Hoffman, Lost in translation - A life in a new language, New York 1989.
5. E. Hoffman, Zagubione w przekładzie, Londyn 1995.
6. T. Kochman, Black and white styles in conflict, Chicago 1981.
7. G. Leech, Principles of pragmaticsi, London 1983.
8. G. W. Leibniz, Table of Définitions, w: Opuscules et fragments inédits de Leibniz., ed. L. Couturat, Paris 1903, s. 437-510, repr. 1961.
9. G. Martin, Leibniz: Logic and metaphysics, Manchester 1964.
10. J. R. Searle, Expression aiul meaning. Studies in the theory of speech acts, Cambridge 1979.
click here to follow the link
11. Semantic and lexical universals. Theory and empirical findings, ed. C. Goddard, A. Wierzbicka, Amsterdam 1994.
click here to follow the link
12. R. A. Shweder, Cultural Psychology. What is it?, w: Cultural psychology. Essays on comparative human development, eds. J. W. Stigler, R. A. Shweder, G. Herdt, Cambridge 1990.
click here to follow the link
13. A. Wierzbicka, Emotion, language, and „cultural scripts", w: Emotion and culture. Empirical studies of mutual influence, ed. S. Kitayama, H. Markus, Washington 1994, s. 133-196.
14. A. Wierzbicka, Cross-cultural pragmatics. The semantics of human interaction, Berlin 1991.
15. A. Wierzbicka, Cultural scripts. A new approach to the study of cross-cultural communication, w: Language contact language conflict, ed. M. Pütz, Amsterdam-Philadelphia 1994, s. 69-87.
16. A. Wierzbicka, Cultural scripts A semantic approach to cultural analysis and cross-cultural communication, „Pragmatics and Language Learning", „Monograph Series" 1994, vol. 5, s. 1-24.
17. A. Wierzbicka, Japanese cultural scripts. Cultural psychology and „cultural grammar", „Ethos" 1996 nr 24.
18. A. Wierzbicka, Między modlitwą a przekleństwem [Between praying and swearing], „Ethnolingwistyka" 1997.
19. A. Wierzbicka, Semantics. Primes and universals, Oxford 1996.
20. A. Wierzbicka, Semantics, culture and cognition. Universal human concepts in culture-specific configurations. New-York 1992.
21. A. Wierzbicka, Talking about emotions. Semantics, culture, and cognition, „Cognition and Emotion" 1992 nr 6, s. 289-319.
22. A. Wierzbicka, Understanding cultures through their keywords: English, Russian, Polish, German, Japanese, New York 1997.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

73

End page:

93

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego