Object

Planned object

Title: "Żyd Wieczny Tułacz": dialektyka, publicystyka, katastrofa

Creator:

Prokop-Janiec, Eugenia

Date issued/created:

1992

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1992)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

References:

1. G. K. Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Providence 1965, s. 16-21. ; 2. G. Apollinaire, Przechodzień z Pragi, "Nasz Przegląd" 1924, nr 128. ; 3. G. Apollinaire, Przechodzień z Pragi, w: idem, Wybór pism, wybrał, wstępem i notami opatrzył A. Ważyk, Warszawa 1980, s. 403. ; 4. M. Baranowska, Surrealna wyobraźnia i poezja, Warszawa 1984, s. 228. ; 5. K. Czachowski, Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1934, t. 3: Ekspresjonizm i neorealizm, Warszawa 1936, s. 549. ; 6. I. O. Grabowski, Chrześcijanie w synagodze, "Myśl Narodowa" 1922, nr 3. ; 7. Historya o Wiecznym Żydzie. Podług niemieckiego wzoru opracował I. P., Chełmno, brw. ; 8. A. Lange, O sprzecznościach sprawy żydowskiej, Warszawa 1911, s. 71-72. ; 9. G. von Le Fort, Papież z ghetta. Legenda rodu Pier Leonich. Powieść, przekład autoryzowany J. Sztaudyngera, Poznań, brw. ; 10. E. Ligocki, Noc na Palatynie, Warszawa 1923, s. 183. ; 11. S. K., Z ostatnich nowości. Notatki literackie, "Kuryer Literacko-Naukowy" 1927, nr 11. ; 12. J. Karłowicz, Żyd Wieczny Tułacz. Legenda średniowieczna. Opowiedział i krytycznie rozebrał..., "Biblioteka Warszawska" 1873, t. 3, s. 8. ; 13. H. Kirchner, Polska powieść popularna w latach międzywojennych, w: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu, red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz, Wrocław 1986, s. 409. ; 14. K. Kłosińska, Katastroficzna odmiana powieści popularnej, w: Katastrofizm i awangarda, red. T. Bujnicki, T. Kłak, Katowice 1979, s. 71, 73. ; 15. Cz. Miłosz, Przedmowa, w: A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz, Warszawa 1990, t. 1, s. 10. ; 16. St. Pieńkowski, Przedmurze chrześcijaństwa, "Myśl Narodowa" 1926, nr 2. ; 17. Protokoły Mędrców Syjonu, w: J. Tazbir, Protokoły Mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 1992, s. 236. ; 18. A. S. [A. Świętochowski], Hellenizm i judaizm, "Myśl Narodowa" 1927, nr 11. ; 19. J. Tuwim, Mój dzionek, w: idem, Jarmark rymów, Warszawa 1991, s. 84-85. ; 20. Z. Uniłowski, Opowiadanie antysemickie, w: idem, Człowiek w oknie, Warszawa 1957, s. 100-101. ; 21. A. Wat, Kartki na wietrze, w: idem, Dziennik bez samogłosek, oprac. K. Rutkowski, Warszawa 1990, s. 266. ; 22. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony, rozmowy prowadził i przedmową opatrzył Cz. Miłosz, Warszawa 1990, t. 1, s. 26, 76-77. ; 23. A. Wat, Żyd Wieczny Tułacz, w: idem, Ucieczka Lota. Proza, oprac. K. Rutkowski, Londyn 1988, s. 29. ; 24. Żyd Wieczny Tułacz z Jeruzalem, który żył przed ukrzyżowaniem Chrystusa i przez Wszechmocność Boga jeszcze do dzisiejszego dnia żyje, Winona 1891.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

74

End page:

84

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information