Object structure

Title:

Niewy(ob)rażalne. Uwagi kognitywistyczne

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (1997)

Creator:

Baluch, Wojciech

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

niewyrażalność ; poetyka kognitywna

References:

1. B. Andrzejewski, Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech, Poznań 1989. ; 2. R. Langacker, Concept, Image, and Symbol. The Cognitive Basis of Grammar, Berlin-New York 1991, s. 73-74. ; 3. B. Leśmian, Poezje wybrane, Wrocław 1991, s. 117. ; 4. K. Przerwa Tetmajer, Erotyki, Warszawa 1994, s. 139-140. ; 5. R. M. Rilke, Poezje wybrane, Warszawa 1967, s. 34-35, 141. ; 6. E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego, Kraków 1995. ; 7. D. Wojda, Milczenie słowa. O poezji Wisławy Szymborskiej, Kraków 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

125

End page:

131

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Citation

Citation style: