Object structure

Title:

Laokoon, czyli o granicach wzniosłości w prozie Stanisława Przybyszewskiego

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (1996)

Creator:

Popiel, Magdalena

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. H. Bahr, Expressionismus, München 1920. ; 2. Ch. Baudelaire, Moje serce obnażone. Dzienniki poufne, tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Warszawa 1923, s. 77. ; 3. E. Boniecki, Struktura „nagiej duszy", Warszawa 1993. ; 4. S. Brzozowski. Stanisław Przybyszewski, w: Współczesna powieść i krytyka, wstęp T Burek, Dzieła, pod red. M. Sroki, Kraków 1984, s. 134-135. ; 5. S. Brzozowski, Stanisław Przybyszewski jako poeta tragiczny, „Głos" 1903 nr 35. ; 6. T. Burek, Przybyszewski kusiciel, w: Stanisław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Studia, red. H. Filipkowska, Wrocław 1982, s. 14. ; 7. E. Burke, Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, przeł. E. Graff, Warszawa 1968, s. 66. ; 8. K. Irzykowski, Dostojny bzik tragiczności, w: tegoż Czyn i słowo. Glossy sceptyka. Pisma, red. A. Lam, Kraków 1980. ; 9. K. Irzykowski, Walka o treść, Kraków 1976, s. 112-113. ; 10. C. Jellenta, Intensywizm, „Głos" 1897 nr 34-36. ; 11. A. Lange, Studia i wrażenia, Warszawa 1900, s. 41-42. ; 12. K. Lemcke, Estetyka, przeł. B. Zawadzki, Lwów 1901, s. 98. ; 13. G. E. Lessing, Laokoon czyli o granicach malarstwa i poezji, tłum. J. Maurin-Białostocka, w: Teoretycy, artyści i krytycy w sztuce 1700-1870, wybór, przedmowa i komentarze E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1974, s. 166-170. ; 14. T. Lewandowski, Intensywizm — zapomniany program modernistyczny, „Teksty" 1973 nr 1. ; 15. I. Matuszewski, Wzniosłość u Słowackiego, w: tegoż Słowacki i nowa sztuka, oprac, i wstęp S. Sandler, Warszawa 1965. ; 16. Cz. Miłosz, Metafizyczna pauza, wybór, oprac. i wstęp J. Gromek, Kraków 1989, s. 61. ; 17. R. Otto, Świętość, tłum. B. Kupis, Warszawa 1968. ; 18. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnabulicy — dekadenci — herosi, Kraków 1985. ; 19. M. Popiel, Wzniosłość — retoryka cierpienia, „Ruch Literacki" 1996 nr 2. ; 20. M. Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej, przekł. K. Żaboklicki, Warszawa 1974. ; 21. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wrocław 1977, s. 237 i 241. ; 22. Z. Przesmycki, Ostatnie objawy w dziedzinie poezji polskiej w: tegoż Wybór pism krytycznych, oprac. E. Korzeniewska, Kraków 1967. ; 23. S. Przybyszewski, Listy, t. I, oprac. S. Helsztyński, Warszawa 1937, s. 102. ; 24. S. Przybyszewski, Misteria (O powieści Knuta Hamsuna), w: Synagoga szatana i inne eseje, wybór, wstęp i tłum. G. Matuszek, Kraków 1995, s. 106, 1-8-9. ; 25. S. Przybyszewski, Szlakiem duszy polskiej, Poznań 1920, s. 69, 120, 125. ; 26. S. Przybyszewski, O dramacie i scenie, w: tegoż Wybór pism, oprac. R. Taborski, BN I 190, Wrocław 1966, s. 299, 302. ; 27. S. Przybyszewski, Płomienny (O poezjach Alfreda Momberta), w: Synagoga szatana i inne eseje, wybór, wstęp i tłum. G. Matuszek, Kraków 1995, s. 122. ; 28. S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki Twórczej. Chopin, w: Wybór pism, oprac. R. Taborski, BN I 190, Wrocław 1966, s. 17. ; 29. Pseudo-Longinos, O górności, w: Trzy poetyki klasyczne, przekł., wstęp, objaśnienia T. Sinko, BN II 57, Wrocław 1951, s. 151. ; 30. T. Różewicz, Twarz, Warszawa 1964, s. 39. ; 31. F. Schiller, O wzniosłości, w: tegoż Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przeł. I. Krońska, J. Prokopiuk, Warszawa 1972. ; 32. A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, przekł. J. Garewicz, Warszawa 1994, s. 354-356. ; 33. M. W. Sokel, The Writer in Extremis, Stanford 1959. ; 34. E. Véron, Estetyka, tłum. A. Lange, Warszawa 1892. ; 35. J.J. Winckelmann, Myśli o naśladowaniu greckich rzeźb i malowideł, tłum. J. Maurin-Białostocka, w: Teoretycy, artyści i krytycy w sztuce 1700-1870, wybór, przedmowa i komentarze E. Grabska, M. Poprzęcka, Warszawa 1974, s. 192. ; 36. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 31.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

50

End page:

71

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: