Object structure

Title:

Metafora ograniczona?

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (1996)

Creator:

Kluba, Agnieszka

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. W. Bolecki, Poetycki rodzaj prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Wrocław 1982, s. 215-217.
2. W. Bolecki, Spójność tekstu (literackiego) jest konwencją, w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy, Wrocław 1986, s. 165.
3. W.C. Booth, Metaphor as Rhetoric: the Problem of Evaluation, „Critical Inquiry", 1978, vol. 5, nr 1.
click here to follow the link
4. T. Cohen, Metaphor and Cultivation of Intimacy, „Critical Inquiry", 5, Autumn 1978.
click here to follow the link
5. T.A. van Dijk, Some Problems of Generative Poetics, przeł. P. Graff, „Pamiętnik Literacki", 1975 z. 1, s. 249.
6. T. Dobrzyńska, Metafora, red. M. R. Mayenowa, seria Poetyka. Zarys encyklopedyczny, t. IV, z. 1, Wrocław 1984.
7. T. Dobrzyńska, Mówiąc przenośnie... Studia o metaforze, Warszawa 1994.
8. G. Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu, przeł. T. P. Krzeszkowski, Warszawa 1988.
9. G. Lakoff, M. Johnson, Metaphors We Live By, Chicago 1980.
10. Z. Łapiński, „Świat cały — jakże zmieścić go w źrenicy" (O kategoriach percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia), w: Studia z historii i teorii poezji, seria 2, s. 316—317.
11. A. Okopień-Sławińska, Semantyka wypowiedzi poetyckiej (preliminaria), Wrocław 1985.
12. J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław 1965, s. 48-70.
13. Studia o metaforze. I, red. E. Sarnowska-Temeriusz, Wrocław 1980.
14. Studia o metaforze. II, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1983.
15. W.N. Wołoszynow, Marksizm i filozofija jazyka, Leningrad 1930.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

126

End page:

132

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund