Object structure

Title:

O kategorii "wzniosłości" u Wiaczesława Iwanowa

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2-3 (1996)

Creator:

Fieguth, Rolf

Contributor:

Korniejenko, Agnieszka. Tł.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. i wstępem opatrzył Z. Żabicki, t. 1-2, Warszawa 1968.
2. J. F. Courtine i in., Du sublime, Paris 1988.
3. J. Etkind, Wiucznoje żywotnoje kultury (Ob archaiczieskom stylie W. Iwanowa), „Cahiers du Monde russe et soviétique", XXV, 1, janvier-mars 1984, s. 9-17.
4. K. Ch. Felmy, Otthodoxe Theologie der Gegenwart. Eine Einführung, Darmstadt 1990, s. 147-168.
5. R. Fieguth, K waprosu o kategorii wozwyszennowo u Viaceslawa Ivanova, „Cahiers du Monde russe" XXXV (1-2), janvier-juin 1994.
6. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, przeł. M. Turowicz, Warszawa 1988.
7. V. Ivanow, Sobranie soczinienij, t. I-IV, Bruksela 1971.
8. J.F. Lyotard, Response a la question: qu'est-ce que le postmoderne (1981), w tegoż, Le postmoderne expliqué aux enfants, Paris 1988.
9. L.W. Marvick, Mallarmé and the Sublime, Albany 1986, s. 37.
10. C. Pries, Das Erhabene. Zwischen Grenzerfahrung und Größenwahn..., Weinheim 1989.
click here to follow the link
11. Pseudo-Longinos, O górności, przeł. T Sinko, w: Trzy stylistyki greckie, oprac. W. Madyda, Wrocław 1953.
12. C. Tschöpl, Viaceslav Ivanov. Dichtung und Dichtungstheorie, München 1968, s. 72-76.
13. Th. Weiskel, The Romantic Sublime: Studies in the Structure and Psychology of Transcendence, Baltimore-London 1986, t. 2, s. 3.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2-3

Start page:

148

End page:

163

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund