Object structure

Title:

Teksty i głosy (z zagadnień poetyki modernizmu)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1996)

Creator:

Bolecki, Włodzimierz

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. S. Chwin, Hanemann, Gdańsk 1995. ; 2. B.M. Ejchenbaum, „Iluzja narracji mówionej", przekł. H. Cieślakowa i M. Czermińska w: Rosyjska szkoła stylistyki, wyb. i oprac. M.R. Mayenowa, Z. Saloni, Warszawa 1970. ; 3. M. Głowiński, O narracji w pierwszej osobie oraz Powieść a dziennik intymny, w: Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych, Warszawa 1973. ; 4. J. Lalewicz, Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej, w: Tekst i fabuła, red. Cz. Niedzielski, J. Stawiński Wrocław 1979. ; 5. R. Nycz, Tezy o mimetyczności, w: Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993. ; 6. K. Przerwa-Tetmajer, „Jak wzieni Wojtka Chrońca" w: Na skalnym Podhalu, Kraków 1972, s.100-107. ; 7. R. Schubert, Trenta Tre, Warszawa 1975, s.137. ; 8. A. Stasiuk, Mury Hebronu, Warszawa 1992, s. 72-73. ; 9. W. Winogradow, „Zagadnienie narracji wypowiadawczej w stylistyce" w: L. Spitzer, K. Vossler, W. Winogradow, Z zagadnień stylistyki, przeł. J. Kulczycka i inni, Warszawa 1937.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

5

End page:

19

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: