Object structure

Title:

Poetyka epifanii a modernizm (od Norwida do Leśmiana)

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1996)

Creator:

Nycz, Ryszard

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. Ch. Baudelaire, Malarz życia współczesnego, w tegoż: O sztuce. Szkice krytyczne, wybrała i przeł. J. Guze, wstępem opatrzył J. Starzyński, Wrocław 1961, s. 203. ; 2. M. Beja, Epiphany in the Modern Novel, London 1971. ; 3. K.H. Bohrer, Suddenness On the Moment of Aesthetic Appearence, tłum. R. Crowley, New York 1994. ; 4. T. Cribb, James Joyce: The Unconscious and the Cognitive Epiphany, w: Modernism and the European Unconscious, wyd. P. Collier, J. Davies, Cambridge 1990. ; 5. M. Głowiński, Wiersze Bolesława Leśmiana. Interpretacje, Warszawa 1972. ; 6. J. W Gomulicki, Patos i milczenie, Warszawa 1965, s. 37. ; 7. M. Heidegger, O źródle dzieła sztuki, przeł. L. Falkiewicz, „Sztuka i Filozofia" 1992 nr 5, s. 27, 53. ; 8. K. Irzykowski, Cudowność jako materiał poetycki, „Tygodnik Ilustrowany" 1921 nr 41. ; 9. K. Irzykowski, Od metafory do metonimii, „Kurier Literacko-Naukowy" 1939 nr 15. ; 10. K. Irzykowski, Spojrzenie wstecz ku „Przyczynkowi do etyki płci" Stanisława Przybyszewskiego, „Nasz Kraj" 1908 (VI) nr 10, s. 292. ; 11. E. Klee, Wyznanie twórcy, przeł. J. Maurin-Białostocka, w: Artyści o sztuce. Od van Gogha do Picassa, wybór i oprac. E. Grabska i H. Morawska, Warszawa 1977, s. 290. ; 12. R. Langbaum, The Epiphanie Mode in Wordsworth and Modern Literature, „New Literary History" 1983 no 2. ; 13. B. Leśmian, Aleksander Szczęsny, „To, co się stało", w tegoż: Szkice literackie, oprac, i wstępem poprzedził J. Trznadel, Warszawa 1959, s. 334-336. ; 14. B. Leśmian, Napój cienisty, Warszawa 1936. ; 15. B. Leśmian, Szkice literackie, oprac, i wstępem opatrzył J. Trznadel, Warszawa 1959. ; 16. B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, zebrał i oprac. J. Trznadel, Warszawa 1962, s. 319. ; 17. B. Leśmian, Zamyślenie, w tegoż: Poezje zebrane, oprac. A. Madyda, wstępem opatrzyła M. Jakitowicz, Toruń 1993, s. 300. ; 18. E. Levinas, Ślad innego, przeł. B. Baran, w: Filozofia dialogu, wybór, oprac, i przedm. B. Baran, Kraków 1991, s. 227. ; 19. C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. Tom VI. Cz. 1, Warszawa 1971. ; 20. R. Nycz, Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej, w: Stulecie Młodej Polski, studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995. ; 21. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993, s. 98-103. ; 22. I. Opacki, Uroda i żałoba czasu. Romantyzm w liryce Bolesława Leśmiana, w tegoż: Poetyckie dialogi z kontekstem. Szkice o poezji XX wieku, Katowice 1979. ; 23. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie doświadczenie transcendencji, w zbiorze Stulecie Młodej Polski, studia pod red. M. Podrazy-Kwiatkowskiej, Kraków 1995. ; 24. A. Potocki, Polska literatura współczesna. Cz. 2. Kult jednostki 1890-1910, Warszawa 1912, s. 339-340. ; 25. Z. Przesmycki, Walka ze sztuką, w tegoż: Wybór pism krytycznych, oprac. E. Korzeniewska, Kraków 1967, t. II, s. 67. ; 26. S. Przybyszewski, Moi współcześni. Wśród obcych, Warszawa 1926, s. 2. ; 27. R. Schleifer, Rhetoric and Death. The Language of Modernism and Postmodern Discourse Theory, Urbana 1990. ; 28. R. Sheppard, The Problematics of European Modernism, w: Theorizing Modernism. Essays in Critical Theory, wyd. S. Giles, London 1993. ; click here to follow the link ; 29. I. Sławińska, O prozie epickiej Norwida. Z zagadnień warsztatu pracy, „Pamiętnik Literacki" 1957 z. 2. ; 30. Ch. Taylor, Epiphanies of Modernism, w tegoż: Sources of the Self. The Making of the Modern Identity, Cambridge, Mass. 1989. ; 31. E. Valéry, O gruncie i o tym, co bezkształtne, w tegoż: Rzeczy przemilczane (Z pism o sztuce), wybór, przekł. i noty J. Guze, Warszawa 1974. s. 92-93. ; 32. A. Ważyk, Dziwna historia awangardy, Warszawa 1976, s. 20. ; 33. A. Ważyk, U modernistów, „Twórczość" 1977 nr 8, s. 93. ; 34. G. Wihl, The Contingency of Theory. Pragmatism, Expressivism, Deconstruction, New Haven 1994. ; 35. G. Wohlfart, Mantyka. Koniektury na temat pojęcia znaku u Nietzschego, przeł. E. Paczkowska-Łagowska, „Sztuka i Filozofia", 1991 nr 4. ; 36. E. Zants, The Relation of Epiphany to Description in the Modern French Novel, „Comparative Literature Studies" 1968 nr 3. ; 37. J. Żuławski, Znaczenie symbolizmu w sztuce, w tegoż: Prolegomena. Uwagi i szkice, Lwów 1902, s. 76.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

20

End page:

38

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style: